អនុវត្តកម្មវីធីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាបំរើការកសាងជនបទថ្មីតំបន់ Tay Nguyen

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦តុលានៅស្រុក Kon Plong ក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានរួមសហការជាមួយគណៈកម្មការបញ្ជាណែនាំ Tay Nguyen រៀបចំសន្និសីទ អនុវត្តកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាបំរើការកសាងជនបទថ្មីតំបន់ Tay Nguyen ដំណាក់កាល២០១៦-២០២០។

សាស្ត្រាចារ្យ បណ្ឌិត Nguyen Anh Tuan ប្រធាន កម្មវិធីនេះបានឲ្យដឹងថា៖

        “វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាជាដំណោះស្រាយមួយដើម្បីអនុវត្តនូវភារកិច្ចដ៏ធំធេង នេះ។ បញ្ហាវិទ្យាសាស្ត្រគឺមិនអាចបំបែកចេញពីបណ្តាអង្គកាសង្គមរបស់ជនបទ នៅឡើយ។ តាមនោះ យើងគប្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាកសិករយល់ច្បាស់នូវបញ្ហានេះ ដើម្បីប្រជាកសិកអាចធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្តផងដែរ”៕

អនុវត្តកម្មវីធីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាបំរើការកសាងជនបទថ្មីតំបន់ Tay Nguyen - ảnh 1 ទិដ្ឋភាពនៃសន្និសីទ

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ