អ៊ីរ៉ាក់បានចេញក្រឹត្យកំណែទម្រង់មួយដើម្បីបន្ធូររលកបាតុកម្ម

(VOVWORLD) -ក្រឹត្យដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់រួមកម្មវិធីកំណែទម្រង់ជាច្រើនតាមផែនការក្នុងវិស័យដូចជាការបែងចែកដីធ្លី កាតព្វកិច្ចយោធានិងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលសុខុមាលភាពសម្រាប់គ្រួសារដែលមានស្ថានភាពលំបាក។
អ៊ីរ៉ាក់បានចេញក្រឹត្យកំណែទម្រង់មួយដើម្បីបន្ធូររលកបាតុកម្ម - ảnh 1 ក្រុមបាតុករហិង្សានៅទីក្រុងបាកដាដប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ថ្ងៃទី ២ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៩ ( រូបថត៖ THX / TTXVN )

នាថ្ងៃទី៦ខែតុលា គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោកAdel Abdel Mahdi បានប្រកាសកំណែទម្រង់ជាច្រើនបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញមួយនៅពេលយប់ដើម្បីតទប់នឹងបណ្ដាបាតុកម្មជំទាស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានរីករាលដាលធ្វើឲ្យមនុស្សជិត១០០នាក់។

ក្រឹត្យដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់រួមកម្មវិធីកំណែទម្រង់ជាច្រើនតាមផែនការក្នុងវិស័យដូចជាការបែងចែកដីធ្លី កាតព្វកិច្ចយោធានិងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលសុខុមាលភាពសម្រាប់គ្រួសារដែលមានស្ថានភាពលំបាក។ដើម្បីតទប់នឹងភាពអត់ការងារធ្វើធ្ងន់ធ្ងររបស់យុវជនរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានអះអាងថាខ្លួននឹងបង្កើតក្រុមទីផ្សារតភ្ជាប់គ្នាដ៏ធំៗនិងលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនដែលគ្មានការងារធ្វើ។

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ