អស់រយៈពេល ៤ ថ្ងៃ វៀតណាមពុំមានករណីឆ្លងកូវីដ ១៩ ក្នុងសហគមន៍

(VOVWORLD) - ថ្ងៃទី ២២ ខែមីនា ជាថ្ងៃទី ៤ ដែលវៀតណាមមិនរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ ១៩ នៅក្នុងសហគមន៍។ 

យោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាល នៅម៉ោង ១៨ ថ្ងៃទី ២១ ខែមីនា ដល់ម៉ោង  ៦ ព្រឹកថ្ងៃទី ២២ ខែមីនា នៅវៀតណាមពុំរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីកូវីដ ១៩ ឡើយ។ ថ្ងៃទី ២២ ខែមីនា ជាថ្ងៃទី ៤ ដែលវៀតណាមមិនរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ ១៩ នៅក្នុងសហគមន៍។ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ប្រជាជនចំនួន ៣៣.៨៩១ នាក់នៅទូទាំងប្រទេសបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ -១៩ ។

ទូទាំងប្រទេសនៅមានអ្នកជំងឺកូវីដ ១៩ ចំនួន ២.៥៧២ នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជំងឺចំនួន ២.១៩៨/២,៥៧២ នាក់ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ