ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រចាំការវៀតណាមលោក Truong Hoa Binh ជួបធ្វើការ ជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងជូនពរបុណ្យតេតស្នងការប៉ូលីសចរាចរណ៍

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃដដែល លោក Truong Hoa Binh បានអញ្ជើញទៅសាកសួរ សុខទុក្ខ ជូនពរបុណ្យតេតកម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជននៅស្នងការប៉ូលីស ចរាចរណ៍ផងដែរ៕

នាថ្ងៃតី១៨ខែមករានៅរដ្ឋធានីហាណូយ ក្នុងជំនួបធ្វើការជាមួយអគ្គ នាយកដ្ឋានគយ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រចាំការរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលោក Truong Hoa Binh បានស្នើអោយផ្នែកគយជំរុញខ្លាំងនូវការងារជួយសម្រួល ដល់បែបបទរដ្ឋបាល បង្កើនការឃោសនា ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ នីតិវិធីគយទៅ កាន់ប្រជាជននិងសហគ្រាស។

        នាថ្ងៃដដែល លោក Truong Hoa Binh បានអញ្ជើញទៅសាកសួរ សុខទុក្ខ ជូនពរបុណ្យតេតកម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជននៅស្នងការប៉ូលីស ចរាចរណ៍ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ