ប្រកាសការបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សនីតិកាលទី១២

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី២៦មករា មហាសន្និបាតបក្សទូទាំងប្រទេសលើកទី១២បាន ឈានចូលថ្ងៃធ្វើការទី៦។ នាពេលព្រឹក អង្គប្រជុំបានអនុ វត្តការបោះឆ្នោតជ្រើស រើសគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សនីតិកាលទី១២។​នារសៀលថ្ងៃដដែល មហា សន្និបាតបានអនុម័តនូវរបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផល បោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈ កម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សនីតិកាលទី១២រួមមានសមាជិក សមាជិកាពេញសិទ្ធិចំនួន ១៨០នាក់និងសមាជិកសមាជិកាបំរុងចំនួន២០នាក់។

        មុននោះ គណៈប្រធាននៃមហាសន្និបាតបានថ្លែងរបាយការណ៍បកស្រាយ និងទទួលយកមតិរបស់អង្គមហាសន្និបាតអំពីឯកសារនៃមហាសន្និបាត លើកទី១២របស់បក្សផងដែរ៕

 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ