កម្មវិធីសម្ដែងសិល្បះអបអរសាទរជោគជ័យមហាសន្និបាតបក្សកម្មុយនីស្តវៀតណាម

កម្មវិធីសម្ដែងសិល្បះអបអរសាទរជោគជ័យមហាសន្និបាតបក្សកម្មុយនីស្តវៀតណាម

(VOV)_អបអរសាទរជោគជ័យមហាសន្និបាតបក្សកម្មុយនីស្តវៀតណាម ​នីតិកាលទី១២ និងលើកទី៨៦ឆ្នាំ ទិវាចាប់បដិសន្ធិបក្សកម្មុយនីស្តវៀតណាម​(ថ្ងៃទី៣ ក ...
កិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក(TPP)ប្រការមួយចំនួនអង្គភាពអាជីវកម្មត្រូវស្គាល់

កិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក(TPP)ប្រការមួយចំនួនអង្គភាពអាជីវកម្មត្រូវស្គាល់

(VOVworld)- កិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក(TPP)ចំណុចមួយចំនួនដែលអង្គភាពអាជីវកម្មត្រូវស្គាល់។
ប្រជាជនជឿជាក់ថាមហាសន្និបាតទី១២នឹងជ្រើសតាំងបេក្ខជនសមស្របចូលក្នុងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្ស

ប្រជាជនជឿជាក់ថាមហាសន្និបាតទី១២នឹងជ្រើសតាំងបេក្ខជនសមស្របចូលក្នុងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្ស

(VOV)_ពិភាក្សាអំពិការងារកម្មាភិបាល សំរាប់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្ស កម្មុយ នីស្តវៀតណាមនីតិកាលទី១២ ជាការងារដ៏សែនសំខាន់សំរាប់មហាសន្និ​ប ...
មហាសន្និបាតបក្សទី១២បន្តធ្វើការអំពីការងារកម្មាភិបាលសំរាប់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្ស

មហាសន្និបាតបក្សទី១២បន្តធ្វើការអំពីការងារកម្មាភិបាលសំរាប់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្ស

(VOV)_នាថ្ងៃទី២៥មករា មហាសន្និបាតបក្សកម្មុយនីស្តវៀតណាម​នីតិកាល​ទី១២ បន្តធ្វើការ អំពីការងារកម្មាភិបាលសំរាប់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្ស ​ ...
មហាសាមគ្គីជាតិជាគោលមាគា៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់បដិវត្តន៍វៀតណាម

មហាសាមគ្គីជាតិជាគោលមាគា៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់បដិវត្តន៍វៀតណាម

(VOV)_របាយការណ៍នយោបាយនៅមហាសន្និបាត បក្សកម្មុយនីស្តវៀតណាម នីតិកាលទី១២បានអះអាង ថា៖ មហាសាមគ្គីជាតិ ជាគោលមាគា៍យុទ្ធ​សាស្ត្ររបស់ បដិវត្ ...
មហាសន្និបាតបក្ស ទី១២៖ពិភាក្សាអំពីបទដ្ឋាននិងរចនាសម្ព័ន្ធគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមនីតិកាលទី១២

មហាសន្និបាតបក្ស ទី១២៖ពិភាក្សាអំពីបទដ្ឋាននិងរចនាសម្ព័ន្ធគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមនីតិកាលទី១២

(VOV)_នេះគឺជាខ្លឹមសារ ក្នុងថ្ងៃធ្វើការ ថ្ងៃទី២៤ មករា របស់មហាសន្និបាតបក្សកម្មុយនីស្តវៀតណាម នីតិកាលទី១២។
មហាសន្និបាតបក្សលើកទី១២៖ប្រជាជនរំពឹងថារាល់ការផ្តួចផ្តើមគំនិតនឹងឈានចូលជីវភាពរស់នៅជាក់ស្តែង

មហាសន្និបាតបក្សលើកទី១២៖ប្រជាជនរំពឹងថារាល់ការផ្តួចផ្តើមគំនិតនឹងឈានចូលជីវភាពរស់នៅជាក់ស្តែង

(VOVworld)-ភារកិច្ចមួយក្នុងចំណោមភារកិច្ចនៃអាណត្តិមហាសន្និបាតបក្សលើក ទី១២គឺ “បន្តអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពនូវចំណុចលោតផ្លោះយុទ្ធសា ...
អ្នកជំនាញការវាយតំលៃខ្ពស់ គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមរយៈពេល៥ឆ្នាំខាងមុខក្នុងសំណុំឯកសារមហាសន្និបាត

អ្នកជំនាញការវាយតំលៃខ្ពស់ គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមរយៈពេល៥ឆ្នាំខាងមុខក្នុងសំណុំឯកសារមហាសន្និបាត

(VOVworld) - របាយការណ៍វាយតំលៃអំពីលទ្ធផលនៃ ការអនុវត្តភារកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមរយៈពេល ៥ឆ្នាំ ២០១១-២០១៥ និងទិសដៅ ភារកិច្ចអភិវឌ ...
ថ្ងៃធ្វើការទី២៖មហាសន្និបាតបក្សលើកទី១២ពិភាគ្សាលើបណ្តាឯកសារនិងផ្ទៀងស្តាប់បទអន្តរាគមន៍

ថ្ងៃធ្វើការទី២៖មហាសន្និបាតបក្សលើកទី១២ពិភាគ្សាលើបណ្តាឯកសារនិងផ្ទៀងស្តាប់បទអន្តរាគមន៍

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី២២មករា មហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី១២ បក្សកុម្មុនិស្តវៀតណាមបានពិភាគ្សាលើបណ្តាឯកសារនៃមហាសន្និបាតលើកទី
មហាសន្និបាតបក្សលើកទី១២៖សាធារណមតិអន្តរជាតិវាយតម្លៃខ្ពស់នូវយថាទស្សន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាម

មហាសន្និបាតបក្សលើកទី១២៖សាធារណមតិអន្តរជាតិវាយតម្លៃខ្ពស់នូវយថាទស្សន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាម

(VOVworld)-មហាសន្និបាតលើកទី១២របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមនៅតែ ជាប្រធានបទដែលបានសារព័ត៌មានអន្តរជាតិយកចិត្តទុកដាក់ហើយបញ្ហាមួយ
មហាសន្និបាតលើកទី១២បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមពិភាគ្សាលើឯកសារមួយចំនួន

មហាសន្និបាតលើកទី១២បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមពិភាគ្សាលើឯកសារមួយចំនួន

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី២២មករា មហាសន្និបាតបក្សលើកទី១២បានធ្វើការពិភាគ្សា លើឯកសារមួយចំនួន រួមមាន របាយការណ៍នយោបាយនៃមហាសន្និបាតលើកទី ១២របស់ ...
មហាសន្និបាតបក្សលើកទី១២ពង្រីកនូវស្មារតីបើកចំហរនិងប្រជាធិបតេយ្យ

មហាសន្និបាតបក្សលើកទី១២ពង្រីកនូវស្មារតីបើកចំហរនិងប្រជាធិបតេយ្យ

(VOVworld) - មហាសន្និបាតបក្សលើកទី១២នឹងទទួល បានជោគជ័យដ៏ល្អប្រសើរ នាំចេញទិសដៅជាសារវ័ន្ត ពេញលេញក្នុងការងារកសាងបក្សនិងអភិវឌ្ឍប្រទេស ជា ...
មហាសន្និបាតបក្សកម្មុយនីស្តវៀតណាម៖ជំនឿជាក់ទៅលើឱកាសថ្មី ជ័យជំនះថ្មី

មហាសន្និបាតបក្សកម្មុយនីស្តវៀតណាម៖ជំនឿជាក់ទៅលើឱកាសថ្មី ជ័យជំនះថ្មី

(VOV)_នាថ្ងៃទី២១ មករា មហាសន្និបាតបក្សកម្មុយនីស្តវៀតណាមនីតិ​កាលទី១២ ត្រូវបានប្រារព្វឡើងជាផ្លូវការនៅទីក្រុងហាណូយ។
សារធារណៈមតិអន្តរជាតិផ្សព្វផ្សាយព័ត៏មានអំពីមហាសន្និបាតបក្សកម្មុយនីស្តវៀតណាមនីតិកាលទី១២

សារធារណៈមតិអន្តរជាតិផ្សព្វផ្សាយព័ត៏មានអំពីមហាសន្និបាតបក្សកម្មុយនីស្តវៀតណាមនីតិកាលទី១២

(VOV)_ក្នុងឱកាសមហាសន្និបាតបក្សកម្មុយនីស្តវៀតណាម នីតិកាលទី១២ សារព័ត៏មានអន្តរជាតិបន្តមានបទសរសេរជាច្រើន ដោយអះអាងនូវសារសំខាន់និងធំធេង ...
មហាសន្និបាតបក្សកម្មុយនីស្តវៀតណាមនីតិកាលទី១២ត្រូវបានបើកជាផ្លូវការ

មហាសន្និបាតបក្សកម្មុយនីស្តវៀតណាមនីតិកាលទី១២ត្រូវបានបើកជាផ្លូវការ

(VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ មករា មហាសន្និបាតបក្សកម្មុយនីស្តវៀតណាម​នីតិកាលទី១២ត្រូវបាន​ប្រារព្វឡើងជាផ្លូវការដ៏មហោឡារឹក នៅទីក្រុងហា​ណូយ។ ​ ...
ប្រជាជនក្នុងទូទាំងប្រទេសឆ្ពោះទៅមហាសន្និបាតទី១២

ប្រជាជនក្នុងទូទាំងប្រទេសឆ្ពោះទៅមហាសន្និបាតទី១២

(VOV)_មហាសន្និបាតបក្សកម្មុយនីស្តវៀតណាមនីតិកាលទី១២ កំពុង​ប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងហាណូយ ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសរបស់ប្រជាជនក្នុង ...
មហាសន្និបាតបក្សលើកទី១២បានដាក់ផលប្រប្រយោជន៍ជាតិជាបញ្ហាចម្បង

មហាសន្និបាតបក្សលើកទី១២បានដាក់ផលប្រប្រយោជន៍ជាតិជាបញ្ហាចម្បង

(VOVworld)-នៅសម័យបើកមហាសន្និបាតតំណាងទូ ទាំងប្រទេសលើកទី១២ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀត ណាមនាព្រឹកថ្ងៃទី២១មករា អគ្គលេខាមជ្ឈឹមបក្ស លោក Ngu ...
មហាសន្និបាតបក្សទូទាំងប្រទេសលើកទី១២បើកកិច្ចប្រជុំបំរុង

មហាសន្និបាតបក្សទូទាំងប្រទេសលើកទី១២បើកកិច្ចប្រជុំបំរុង

(VOVworld)-នាព្រឹកថ្ងៃទី២០មករា បន្ទាប់ពីអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធលោក ប្រធានហូជីមិញនៅប្រាង្គតំកល់សពលោក សមជិក សមាជិការចូលរួមមហាសន្និប ...
មិត្តភក្តិអន្តរជាតិវាយតម្លៃខ្ពស់នូវសមិទ្ធិផ្លាស់ប្តូរថ្មីរបស់វៀតណាម

មិត្តភក្តិអន្តរជាតិវាយតម្លៃខ្ពស់នូវសមិទ្ធិផ្លាស់ប្តូរថ្មីរបស់វៀតណាម

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី២០មករា ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរជាមួយអ្នកយកព័ត៌មាននៃទីភ្នាក់ ងារសារព័ត៌មានវៀតណាមប្រចាំនៅអាហ្សង់ទីនក្នុងឱកាសមហាសន្និបា ...
ទីក្រុងហាណូយអំណរសាទរមហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសលើកទី១២របស់បក្ស

ទីក្រុងហាណូយអំណរសាទរមហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសលើកទី១២របស់បក្ស

(VOVworld)-នាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ វិថីនានានៅទីក្រុងហាណូយបានតុបតែងលំអ សំដៅអបអរសាទរមហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសលើកទី១២របស់បក្សកុម្មុយ និស្តវៀត ...