សិប្បករភូមិថ្ម Non Nuoc អនុវត្តវណ្ណកម្មតំណាងឲ្យវៀតណាមនៅសួនឧទ្យានរូបសំណាក

(VOVWORLD) -ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនានារបស់ទីក្រុង Da Nang បានសម្រេចការដំឡើងរូប សំណាក់នៃខឿនសេដ្ឋកិច្ចសមាជិក APEC និងតារាងឈ្មោះរូបសំណាកនៅសួន ឧទ្យានរូបសំណាក APEC ២០១៧។ 

រូបសំណាករបស់វៀតណាមមានឈ្មោះថា “Khoi nguyen” របស់អ្នកនិពន្ធ Le Lang Luong ដែលបានជ្រើសរើសក្រោយពីឈ្នះ គំរូបរូបសំណាកមួយចំនួន។ វណ្ណកម្មនេះបានយកគោលគំនិតពីការប្រមូលផ្តុំរបស់ ដើមឈើបុរាណ។ ដើមឈើទាំងអស់នេះ បានរៀបរួមបញ្ចូនគ្នាបង្កើតឡើងភាពជិត ស្និទ្ធ សាមគ្គី បង្កើតឡើងកម្លាំងពលំដូចជាសាររបស់ APEC៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ