ស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ នាថ្ងៃទី ១៤ កក្កដា នៅវៀតណាម

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃដដែល អ្នកជំងឺចំនួន ៨ ៥៤៥  នាក់ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយ នាំករណីជាសះស្បើយឡើង ៩ ៧៩៣ ៨០០ នាក់។

នាថ្ងៃទី ១៤ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថា គិតត្រឹមម៉ោង ១៦ ថ្ងៃទី ១៣ កក្កដា ដល់ម៉ោង ១៦ ថ្ងៃទី ១៤ កក្កដា វៀតណាមបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺថ្មីចំនួន ៩៣២ នាក់។ នាថ្ងៃដដែល អ្នកជំងឺចំនួន ៨ ៥៤៥  នាក់ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយ នាំករណីជាសះស្បើយឡើង ៩ ៧៩៣ ៨០០ នាក់ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ