ស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ នាថ្ងៃទី ១៩ កក្កដា នៅវៀតណាម

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃដដែល អ្នកជំងឺចំនួន ៥២១៧  នាក់ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយ នាំករណីជាសះស្បើយឡើង ៩៨២៣៥៧៤  នាក់។

នាថ្ងៃទី ១៩ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថា គិតត្រឹមម៉ោង ១៦ ថ្ងៃទី ១៨ កក្កដា ដល់ម៉ោង ១៦ ថ្ងៃទី ១៩ កក្កដា វៀតណាមបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺថ្មីចំនួន ១០៨៥ នាក់។ នាថ្ងៃដដែល អ្នកជំងឺចំនួន ៥២១៧  នាក់ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយ នាំករណីជាសះស្បើយឡើង ៩៨២៣៥៧៤ នាក់ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ