គយគន់ទិដ្ឋភាពព្រះអាទិត្យអស្តង្គតដ៏ស្អាតអស្ចារ្យពីបឹង Tay ទីក្រុងហាណូយ

(VOVWORLD) - នៅកណ្ដាលទីក្រុងដ៏ចង្អៀតចង្អល់និងកកកុញដោយមានអគារខ្ពស់ៗជាច្រើននោះ បឹង Tay ជាទីកន្លែងកម្រមួយសម្រាប់ប្រជាជនហាណូយគយគន់ទិដ្ឋភាពព្រះអាទិត្យហៀបអស្តង្គតយ៉ាងពេញលេញ ហើយសម្របខ្លួនចូលក្នុងបរិយាកាសដ៏សុខសាន្តនិងធូរស្រាល។
គយគន់ទិដ្ឋភាពព្រះអាទិត្យអស្តង្គតដ៏ស្អាតអស្ចារ្យពីបឹង Tay ទីក្រុងហាណូយ - ảnh 1
បឹង Tay ត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាទីកន្លែងមួយក្នុងចំណោមទីកន្លែងគយគន់ព្រះអាទិត្យហៀបអស្តង្គតដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតនៅក្នុងទីក្រុង។ ទីនេះទាក់ទាញមនុស្សជាច្រើនមកដល់នាពេលថ្ងៃហៀបលិចម្តងៗ។
គយគន់ទិដ្ឋភាពព្រះអាទិត្យអស្តង្គតដ៏ស្អាតអស្ចារ្យពីបឹង Tay ទីក្រុងហាណូយ - ảnh 2
នៅកណ្ដាលរដ្ឋធានីដ៏ចង្អៀតចង្អល់ ដោយមានអគារខ្ពស់ជាប់ៗគ្នា ដូច្នេះបានជាពិបាកណាស់ដើម្បីគយគន់ទិដ្ឋភាពព្រះអាទិត្យអស្តង្គតឲ្យបានពេញលេញ។
គយគន់ទិដ្ឋភាពព្រះអាទិត្យអស្តង្គតដ៏ស្អាតអស្ចារ្យពីបឹង Tay ទីក្រុងហាណូយ - ảnh 3
បឹង Tay ជាទីកន្លែងកម្រមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងសម្រាប់គយគន់ទិដ្ឋភាពព្រះអាទិត្យអស្តង្គតដ៏អស្ចារ្យបំផុត។
គយគន់ទិដ្ឋភាពព្រះអាទិត្យអស្តង្គតដ៏ស្អាតអស្ចារ្យពីបឹង Tay ទីក្រុងហាណូយ - ảnh 4
ទិដ្ឋភាពព្រះអាទិត្យអស្តង្គតនៅបឹង Tay។
គយគន់ទិដ្ឋភាពព្រះអាទិត្យអស្តង្គតដ៏ស្អាតអស្ចារ្យពីបឹង Tay ទីក្រុងហាណូយ - ảnh 5
បឹង Tay ជាបឹងធម្មជាតិធំបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយ ចំណុះភូមិសាស្ត្រខ័ណ្ឌ Tay Ho។
គយគន់ទិដ្ឋភាពព្រះអាទិត្យអស្តង្គតដ៏ស្អាតអស្ចារ្យពីបឹង Tay ទីក្រុងហាណូយ - ảnh 6
បឹងមានទំហំជាង៥០០ហិកតា ចំណែកឯផ្លូវជាប់មាត់បឹងមានប្រវែងប្រមាណ១៧គីឡូម៉ែត្រ។
គយគន់ទិដ្ឋភាពព្រះអាទិត្យអស្តង្គតដ៏ស្អាតអស្ចារ្យពីបឹង Tay ទីក្រុងហាណូយ - ảnh 7
គយគន់ទិដ្ឋភាពព្រះអាទិត្យអស្តង្គតដ៏ស្អាតអស្ចារ្យពីបឹង Tay ទីក្រុងហាណូយ - ảnh 8
ទិដ្ឋភាពព្រះអាទិត្យអស្តង្គតនៅបឹង Tay តែងតែនាំមកនូវចំណាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនហើយក្លាយទៅជាការបំផុសគំនិតសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ថតរូប។
គយគន់ទិដ្ឋភាពព្រះអាទិត្យអស្តង្គតដ៏ស្អាតអស្ចារ្យពីបឹង Tay ទីក្រុងហាណូយ - ảnh 9
គយគន់ទិដ្ឋភាពព្រះអាទិត្យអស្តង្គតដ៏ស្អាតអស្ចារ្យពីបឹង Tay ទីក្រុងហាណូយ - ảnh 10
គយគន់ទិដ្ឋភាពព្រះអាទិត្យអស្តង្គតដ៏ស្អាតអស្ចារ្យពីបឹង Tay ទីក្រុងហាណូយ - ảnh 11
ត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមថា ជា “សួតបៃតង” នៃរដ្ឋធានីហាណូយ ដោយមានដើមឈើធំៗផ្ដល់ម្លប់ត្រជាក់ស្រួល បឹង Tay ជាកន្លែងដែលប្រជាជនជាច្រើនមកហាត់ប្រាណ។
គយគន់ទិដ្ឋភាពព្រះអាទិត្យអស្តង្គតដ៏ស្អាតអស្ចារ្យពីបឹង Tay ទីក្រុងហាណូយ - ảnh 12
គយគន់ទិដ្ឋភាពព្រះអាទិត្យអស្តង្គតដ៏ស្អាតអស្ចារ្យពីបឹង Tay ទីក្រុងហាណូយ - ảnh 13
គយគន់ទិដ្ឋភាពព្រះអាទិត្យអស្តង្គតដ៏ស្អាតអស្ចារ្យពីបឹង Tay ទីក្រុងហាណូយ - ảnh 14
បើចង់គយគន់ដោយផ្ទាល់ភ្នែកនូវភាពស្រស់ស្អាតនៃបឹង Tay នៅពេលថ្ងៃបៀបលិច គួរតែជ្រើសរើសថ្ងៃដែលមានពន្លឺព្រះអាទិត្យច្រើននិងមានពពកតិច តួច។

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ