គយគន់ទេសភាពស្រស់ស្អាតនៃចំការផ្លែល្មើធំបំផុតនៅវៀតណាមភាគខាងលិច

(VOVWORLD) - ចាប់ពីថ្ងៃបើកសម្ពោធមក ចំកាផ្លែល្មើបានទទួលភ្ញៀវទេសចរចំនួនពី ៣០០ ទៅ ៤០០ នាក់មកទស្សនា និងថតរូប។ ជាពិសេស ជារៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ចំការផ្លែល្មើបានទទួលភ្ញៀវចំនួន ១ ពាន់នាក់។

គយគន់ទេសភាពស្រស់ស្អាតនៃចំការផ្លែល្មើធំបំផុតនៅវៀតណាមភាគខាងលិច - ảnh 1

ចំការផ្លែល្មើមានទីតាំងស្ថិតនៅជាប់វិថីផ្កា Sa Nhien - Cai Dao, សង្កាត់ Tan Quy Đong, ទីក្រុង Sa Đec, ខេត្ត  Đong Thap

គយគន់ទេសភាពស្រស់ស្អាតនៃចំការផ្លែល្មើធំបំផុតនៅវៀតណាមភាគខាងលិច - ảnh 2

ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ចំការផ្លែល្មើបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចំនួន រាប់រយទៅរាប់ពាន់នាក់អញ្ជើញមកទស្សនា

គយគន់ទេសភាពស្រស់ស្អាតនៃចំការផ្លែល្មើធំបំផុតនៅវៀតណាមភាគខាងលិច - ảnh 3

ពីក្លោងទ្វារផ្កា Sa Dec ប្រមាណ ១ គីឡូម៉ែត្រ ភ្ញៀវទេសចរអាចមើលឃើញចំការផ្លែល្មើកំពុងចេញផ្ដារីកស្គុះស្គាយយ៉ាងស្រស់ស្អាត

គយគន់ទេសភាពស្រស់ស្អាតនៃចំការផ្លែល្មើធំបំផុតនៅវៀតណាមភាគខាងលិច - ảnh 4

ចំការនេះមានផ្លែល្មើជាង ១០០ ដើមដែលមានអាយុកាលជាង ១០ ឆ្នាំ

គយគន់ទេសភាពស្រស់ស្អាតនៃចំការផ្លែល្មើធំបំផុតនៅវៀតណាមភាគខាងលិច - ảnh 5

ភ្ញៀវទេសចរមកពីខេត្តក្រុងនានាអញ្ជើញមកទស្សនា និងថតរូប

គយគន់ទេសភាពស្រស់ស្អាតនៃចំការផ្លែល្មើធំបំផុតនៅវៀតណាមភាគខាងលិច - ảnh 6

ភ្ញៀវទេសចរ ដែលមកទស្សនាភូមិផ្ដា Sa Dec ក៏បានទៅទស្សនាចំការផ្លែល្មើផងដែរ

គយគន់ទេសភាពស្រស់ស្អាតនៃចំការផ្លែល្មើធំបំផុតនៅវៀតណាមភាគខាងលិច - ảnh 7

នាឆ្នាំនេះ ម្ចាស់ចំការល្មើបានសម្រេចចិត្តបើកទ្វារបម្រើភ្ញៀវទេសចរអញ្ជើញមកទស្សនា និងថតរូបជាមួយថ្លៃសំបុត្រ ២០ ០០០ ដុង

គយគន់ទេសភាពស្រស់ស្អាតនៃចំការផ្លែល្មើធំបំផុតនៅវៀតណាមភាគខាងលិច - ảnh 8

ចំការល្មើបានរួមចំណែកបង្កើតគោលដៅមកដល់ពិសេសសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរពេលមកទស្សនាភូមិផ្ដា Sa Dec

គយគន់ទេសភាពស្រស់ស្អាតនៃចំការផ្លែល្មើធំបំផុតនៅវៀតណាមភាគខាងលិច - ảnh 9នៅពេលទុំ ផ្លែល្មើនឹងផ្លាស់ប្តូរពីពណ៌លឿងទៅពណ៌ត្នោត 
គយគន់ទេសភាពស្រស់ស្អាតនៃចំការផ្លែល្មើធំបំផុតនៅវៀតណាមភាគខាងលិច - ảnh 10

ភ្ញៀវទេសចរក៏បានភ្លក់រស់ជាតិរបស់ផ្លែល្មើផងដែរ

គយគន់ទេសភាពស្រស់ស្អាតនៃចំការផ្លែល្មើធំបំផុតនៅវៀតណាមភាគខាងលិច - ảnh 11

យោងទៅតាមអ្នកគ្រប់គ្រងចំការល្មើបានឲ្យដឹងថា ដើមនេះតែងតែចេញផ្កានាខែមេសាតាមប្រតិទិនច័ន្ទគតិ

គយគន់ទេសភាពស្រស់ស្អាតនៃចំការផ្លែល្មើធំបំផុតនៅវៀតណាមភាគខាងលិច - ảnh 12
គយគន់ទេសភាពស្រស់ស្អាតនៃចំការផ្លែល្មើធំបំផុតនៅវៀតណាមភាគខាងលិច - ảnh 13

ចុងសប្តាហ៍ ចំការបានទទួលភ្ញៀវទេសចរចំនួន ១ ០០០ នាក់

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ