ទិដ្ឋភាពនៃពិធីគាល់ស្ដេចនៅថ្ងៃទី ១ នៃបុណ្យតេតប្រពៃណីជាតិនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំង

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ២ កុម្ភៈ មជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្សបេតិកភណ្ឌ Hue បានរៀបចំបង្ហាញពិធីទទួលអំណរឆ្នាំថ្មីក្រោមសម័យរាជវង្ស Nguyen។
 
 
ទិដ្ឋភាពនៃពិធីគាល់ស្ដេចនៅថ្ងៃទី ១ នៃបុណ្យតេតប្រពៃណីជាតិនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំង - ảnh 1

នេះគឺជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីរបស់រាជ្ជកាល Nguyen នៅវិមាន Dai Trieu និងវិមាន Thai Hoa។

ទិដ្ឋភាពនៃពិធីគាល់ស្ដេចនៅថ្ងៃទី ១ នៃបុណ្យតេតប្រពៃណីជាតិនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំង - ảnh 2ដំបូងឡើយ ព្រះមហក្សត្របានចាកចេញពី វិមាន Can Chanh ហើយយាងមកវិមានធំ Dai Cung Mon  និង វិមាន Thai Hoa
ទិដ្ឋភាពនៃពិធីគាល់ស្ដេចនៅថ្ងៃទី ១ នៃបុណ្យតេតប្រពៃណីជាតិនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំង - ảnh 3

ក្នុងពិធីបុណ្យនេះ នាមឺនមន្ត្រីនឹងថ្វាសារជូនព្រះពរដល់ព្រះមហាក្សត្រ

ទិដ្ឋភាពនៃពិធីគាល់ស្ដេចនៅថ្ងៃទី ១ នៃបុណ្យតេតប្រពៃណីជាតិនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំង - ảnh 4

ក្រោយមកព្រះមហាក្សត្រនឹងយាងទៅកាន់វិមាន Can Chanh ដើម្បីបន្តអនុវត្តន៍ពិធីបុណ្យប្រពៃណីក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ

ទិដ្ឋភាពនៃពិធីគាល់ស្ដេចនៅថ្ងៃទី ១ នៃបុណ្យតេតប្រពៃណីជាតិនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំង - ảnh 5

នៅទីនេះ ព្ររាជបុត្រនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមហាក្សត្រ

ទិដ្ឋភាពនៃពិធីគាល់ស្ដេចនៅថ្ងៃទី ១ នៃបុណ្យតេតប្រពៃណីជាតិនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំង - ảnh 6

បន្ទាប់មក នឹងប្រព្រឹត្តិទៅពីធីប្រកាសបើកពិធីជប់លៀងនិងអបអរសាទរនិទាឃរដូវ

ទិដ្ឋភាពនៃពិធីគាល់ស្ដេចនៅថ្ងៃទី ១ នៃបុណ្យតេតប្រពៃណីជាតិនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំង - ảnh 7

ចុងបញ្ចប់គឺពិធីជប់លៀងដែលនឹងធ្វើឡើងនៅវិមាន Can Chanh  Ta Vu  Huu Vu  Ta Dai Lau Vien និង Huu Dai Lau Vien

ទិដ្ឋភាពនៃពិធីគាល់ស្ដេចនៅថ្ងៃទី ១ នៃបុណ្យតេតប្រពៃណីជាតិនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំង - ảnh 8

ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៃរាជវង្ស Nguyen ត្រូវបានមជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្សបេតិកភណ្ឌអតីតរាជធានី Hue បង្ហាញឡើងវិញ

ទិដ្ឋភាពនៃពិធីគាល់ស្ដេចនៅថ្ងៃទី ១ នៃបុណ្យតេតប្រពៃណីជាតិនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំង - ảnh 9

ពិធីបុណ្យនេះ បានប្រព្រឹត្តិទៅនៅទីកន្លែងតែមួយគឺវិមាន Thai Hoa ឲ្យសមស្របនិងស្ថានភាពជាក់ស្ដេង ក៏ដូចជាបម្រើភ្ញៀវទេសចរឲ្យបានល្អប្រើសើរថែមទៀត


ទិដ្ឋភាពនៃពិធីគាល់ស្ដេចនៅថ្ងៃទី ១ នៃបុណ្យតេតប្រពៃណីជាតិនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំង - ảnh 10

ការបង្ហាញពិធីបុណ្យនេះឡើងវិញ គឺសំដៅពង្រីកតម្លៃបេតិកភណ្ឌទាំងរូបី និង

អរូបី ព្រមទាំងបង្ហាញពីលក្ខណៈស្រស់ស្អាតប្រពៃណី ដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយបុណ្យតេតនៅព្រះបរមរាជវាំងកាលពីមុនផងដែរ
ទិដ្ឋភាពនៃពិធីគាល់ស្ដេចនៅថ្ងៃទី ១ នៃបុណ្យតេតប្រពៃណីជាតិនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំង - ảnh 11

រូបថតមួយចំនួនអំពីពិធីបុណ្យ

ទិដ្ឋភាពនៃពិធីគាល់ស្ដេចនៅថ្ងៃទី ១ នៃបុណ្យតេតប្រពៃណីជាតិនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំង - ảnh 12
ទិដ្ឋភាពនៃពិធីគាល់ស្ដេចនៅថ្ងៃទី ១ នៃបុណ្យតេតប្រពៃណីជាតិនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំង - ảnh 13
ទិដ្ឋភាពនៃពិធីគាល់ស្ដេចនៅថ្ងៃទី ១ នៃបុណ្យតេតប្រពៃណីជាតិនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំង - ảnh 14
ទិដ្ឋភាពនៃពិធីគាល់ស្ដេចនៅថ្ងៃទី ១ នៃបុណ្យតេតប្រពៃណីជាតិនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំង - ảnh 15

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ