បណ្ដាកេរ្តិ៍ដំណែលនៅទីក្រុងហាណូយក្នុងថ្ងៃដំបូងបើកឡើងវិញ

(VOVWORLD) - ក្រោយរយៈពេលបញ្ឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្នការទទួលភ្ញៀវទេសចរដោយសារជំងឺឆ្លង Covid-19 បណ្ដាកេរ្តិ៍ដំណែលនៅទីក្រុងហាណូយបានបើកឡើង វិញនាថ្ងៃទី១៤ ឧសភា។
បណ្ដាកេរ្តិ៍ដំណែលនៅទីក្រុងហាណូយក្នុងថ្ងៃដំបូងបើកឡើងវិញ - ảnh 1

 ខ្លោងទ្វារចូលមណ្ឌលអក្សរសាស្ត្រ Van Mieu – Quoc Tu Giam។

បណ្ដាកេរ្តិ៍ដំណែលនៅទីក្រុងហាណូយក្នុងថ្ងៃដំបូងបើកឡើងវិញ - ảnh 2
បណ្ដាកេរ្តិ៍ដំណែលនៅទីក្រុងហាណូយក្នុងថ្ងៃដំបូងបើកឡើងវិញ - ảnh 3

ក្រុមភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនា Van Mieu នារសៀលថ្ងៃទី១៤ ឧសភា។

បណ្ដាកេរ្តិ៍ដំណែលនៅទីក្រុងហាណូយក្នុងថ្ងៃដំបូងបើកឡើងវិញ - ảnh 4

មានភ្ញៀវអន្តរជាតិទៀតផង។ ភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់សុទ្ធតែអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នូវបទបញ្ញត្តិពាក់ម៉ាស់និងលាងដៃសម្លាប់មេរោគមុនពេលចូលទស្សនា។

បណ្ដាកេរ្តិ៍ដំណែលនៅទីក្រុងហាណូយក្នុងថ្ងៃដំបូងបើកឡើងវិញ - ảnh 5

 រក្សាគម្លាតដោយសុវត្ថិភាពពេលរៀបជាជួរ។

បណ្ដាកេរ្តិ៍ដំណែលនៅទីក្រុងហាណូយក្នុងថ្ងៃដំបូងបើកឡើងវិញ - ảnh 6
បណ្ដាកេរ្តិ៍ដំណែលនៅទីក្រុងហាណូយក្នុងថ្ងៃដំបូងបើកឡើងវិញ - ảnh 7

 បរិមាណភ្ញៀវទៅទស្សនាវិហារ Ngoc Son ក្នុងថ្ងៃដំបូងបើកឡើងវិញ ក៏មានតិចតួចដែរ។

បណ្ដាកេរ្តិ៍ដំណែលនៅទីក្រុងហាណូយក្នុងថ្ងៃដំបូងបើកឡើងវិញ - ảnh 8

 ពន្ធនាគារ Hoa Lo ក៏មានភ្ញៀវទេសចរមិនសូវច្រើនផងដែរ។

បណ្ដាកេរ្តិ៍ដំណែលនៅទីក្រុងហាណូយក្នុងថ្ងៃដំបូងបើកឡើងវិញ - ảnh 9

 ភ្ញៀវរាយការណ៍ព័ត៌មាននិងលាងដៃមុនពេលចូលទស្សនា។

បណ្ដាកេរ្តិ៍ដំណែលនៅទីក្រុងហាណូយក្នុងថ្ងៃដំបូងបើកឡើងវិញ - ảnh 10

វិហារ Quan Thanh។

បណ្ដាកេរ្តិ៍ដំណែលនៅទីក្រុងហាណូយក្នុងថ្ងៃដំបូងបើកឡើងវិញ - ảnh 11

 វត្ត Tran Quoc។

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ