បណ្ដាគ្រូពេទ្យនៅជួរមុខក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាត Covid-19 នៅស្រុក Binh Xuyen

(VOVWORLD) - ទោះជាស្រុក Binh Xuyen ខេត្ត Vinh Phuc ក្លាយទៅជាតំបន់ក្ដៅគគុក ដោយបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 ជាច្រើននៅវៀតណាម ហើយ ឃុំ Son Loi នៃស្រុកនេះត្រូវបានធ្វើចត្តាឡីស័កទាំងស្រុងក្នុងអំឡុង ពេល២០ថ្ងៃក៏ដោយ ប៉ុន្តែបណ្ដាវេជ្ជបណ្ឌិតនៅតែធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ ដើម្បីថែទាំសុខភាពសម្រាប់អ្នកជំងឺ។
បណ្ដាគ្រូពេទ្យនៅជួរមុខក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាត Covid-19 នៅស្រុក Binh Xuyen - ảnh 1

 បុគ្គលិកសុខាភិបាលត្រៀមរៀបចំថតកាំរស្មីអ៊ិចសម្រាប់អ្នកជំងឺនៅតំបន់ដាក់ដាច់ដោយឡែកពិសេស។

បណ្ដាគ្រូពេទ្យនៅជួរមុខក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាត Covid-19 នៅស្រុក Binh Xuyen - ảnh 2

 ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតគ្រប់រូបត្រូវស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ការពារការឆ្លងមេរោគ។

បណ្ដាគ្រូពេទ្យនៅជួរមុខក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាត Covid-19 នៅស្រុក Binh Xuyen - ảnh 3

 វេជ្ជបណ្ឌិតសាកសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺនៅតំបន់ដាក់ដាច់ដោយឡែកនៃមូលដ្ឋានពិនិត្យពហុមុខវិជ្ជា Quang Ha។

បណ្ដាគ្រូពេទ្យនៅជួរមុខក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាត Covid-19 នៅស្រុក Binh Xuyen - ảnh 4

 អ្នកជំងឺសង្ស័យឆ្លង Covid-19 នៅមូលដ្ឋានពិនិត្យជំងឺ Quang Ha។

បណ្ដាគ្រូពេទ្យនៅជួរមុខក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាត Covid-19 នៅស្រុក Binh Xuyen - ảnh 5

 អ្នកសង្ស័យឆ្លងជំងឺត្រូវបានយកគំរូឈាមធ្វើតេស្ត

បណ្ដាគ្រូពេទ្យនៅជួរមុខក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាត Covid-19 នៅស្រុក Binh Xuyen - ảnh 6
បណ្ដាគ្រូពេទ្យនៅជួរមុខក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាត Covid-19 នៅស្រុក Binh Xuyen - ảnh 7

 បុគ្គលិកសុខាភិបាល Nguyen Thi Hang នៅមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្បាតខេត្ត Vinh Phuc ពិនិត្យមើលគំរូតេស្ត។

បណ្ដាគ្រូពេទ្យនៅជួរមុខក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាត Covid-19 នៅស្រុក Binh Xuyen - ảnh 8

 ការបាញ់ថ្នាំកំចាត់មេរោគនៅមូលដ្ឋានពិនិត្យជំងឺ Quang Ha។

បណ្ដាគ្រូពេទ្យនៅជួរមុខក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាត Covid-19 នៅស្រុក Binh Xuyen - ảnh 9

វេជ្ជបណ្ឌិតទៅសាកសួរសុខទុក្ខនិងពិនិត្យជំងឺឲ្យអ្នកជំងឺ។

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ