ផ្ទាំងគំនូរគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីលោកប្រធានហូជីមិញ

(VOVWORLD) - រូបភាពលោកប្រធានហូជីមិញ ដែលជាអគ្គមគ្គុទេសដ៏មហិមារ ជាលោកអ៊ុំ បិតា ជាទីគោរពរាប់អានមួយរូបរបស់ប្រជាជាតិវៀត ណាមទាំងមូល ជានិច្ចកាលជាប្រភព បំផុសគំនិតច្នៃប្រឌិតសម្រាប់វិចិត្រករជាច្រើនជំនាន់។

ទោះបីជាលោកប្រធានហូជីមិញបានលាចាកលោកទៅហើយក៏ដោយ ប៉ុន្តែរូបភាពដ៏សាមញ្ញសតិអារម្មណ៍និងគំរូសីលធម៌ដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់លោកនៅតែរស់ជារៀងរហូតក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ប្រជាជន វៀតណាមនិងមិត្តភក្តិអន្តរជាតិពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយ។

        រូបភាពលោកប្រធានហូជីមិញ ដែលជាអគ្គមគ្គុទេសដ៏មហិមារ ជាលោកអ៊ុំ បិតាជាទីគោរពរាប់អានមួយរូបរបស់ប្រជាជាតិវៀតណាមទាំងមូល ជានិច្ចកាលជាប្រភពបំផុសគំនិតច្នៃប្រឌិតសម្រាប់វិចិត្រករជាច្រើនជំនាន់។

ផ្ទាំងគំនូរគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីលោកប្រធានហូជីមិញ - ảnh 1
ឆាយាល័ក្សលោកអ៊ុំ - គំនូរប្រេងឆ្នាំ១៩៦១របស់វិចិត្រករ Tran Van Can។
ផ្ទាំងគំនូរគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីលោកប្រធានហូជីមិញ - ảnh 2
ជនជាតិ Tho Nung Man Kinh សាមគ្គីគ្នាប្រយុទ្ធបណ្ដេញខ្មាំងសត្រូវបារាំង - គំនូរចម្លាក់ ឈើរបស់វិចិត្រករ Tran Van Can ដែលបាននិពន្ធក្នុងរយៈពេលចន្លោះពីឆ្នាំ១៩៤៧-១៩៥៤។
ផ្ទាំងគំនូរគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីលោកប្រធានហូជីមិញ - ảnh 3
អនុស្សាវរីយ៍ខួបកំណើតលោកអ៊ុំហូ - គំនូរពណ៌ទឹករបស់វិចិត្រករ Nguyen Thanh Chau កាលពីឆ្នាំ១៩៧៣។
ផ្ទាំងគំនូរគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីលោកប្រធានហូជីមិញ - ảnh 4
លោកប្រធានហូជីមិញទៅបំពេញការងារ - គំនូរចម្លាក់ឈើរបស់វិចិត្រករ Nguyen Nghia Duyen កាលពីឆ្នាំ១៩៨២។
ផ្ទាំងគំនូរគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីលោកប្រធានហូជីមិញ - ảnh 5
យប់នេះលោកអ៊ុំមិនគេងទេ - គំនូរចម្លាក់ឈើរបស់វិចិត្រករ Nguyen Nghia Duyen កាលពីឆ្នាំ១៩៨២។
ផ្ទាំងគំនូរគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីលោកប្រធានហូជីមិញ - ảnh 6
លោកប្រធានហូជីមិញនៅតំបន់តស៊ូ Viet Bac - គំនូរខ្មុកម្រ័ក្សណ៌ របស់វិចិត្រការិនី Duong Bich Lien កាលពីឆ្នាំ១៩៨០។
ផ្ទាំងគំនូរគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីលោកប្រធានហូជីមិញ - ảnh 7
ទស្សនារូបថតលោកប្រធានហូជីមិញ - គំនូរចម្លាក់ឈើររបស់វិចិត្រករ Nguyen Trong Hop ដែលបាននិពន្ធកាលពីឆ្នាំ១៩៩៩។
ផ្ទាំងគំនូរគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីលោកប្រធានហូជីមិញ - ảnh 8
លោកប្រធានហូជីមិញធ្វើការនៅវិមាន Bac Bo - គំនូរចម្លាក់ឈើររបស់វិចិត្រករ To Ngoc Van ដែលបាននិពន្ធកាលពីឆ្នាំ១៩៤៦។
ផ្ទាំងគំនូរគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីលោកប្រធានហូជីមិញ - ảnh 9
ឆាយាល័ក្សលោកប្រធានហូជីមិញ - និពន្ធដោយវិចិត្រករ Phan Ke An។

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ