រូបថតចំនួន១០ផ្ទាំងដែលទទួលបានពានរង្វាន់ “គយគន់វៀតណាមពីខាងលើ” ឆ្នាំ២០១៩

(VOVWORLD) - នេះគឺជារាល់ស្នាដៃស្ដីពីទេសភាពដ៏ស្រស់បំព្រងទូទាំងប្រទេសវៀតណាម ចាប់តាំងពីល្បាក់ទឹក Ban Gioc នៅខេត្ត Cao Bang រដូវទឹកឡើងនៅខេត្ត Dong Thap រហូតដល់ផ្ទះរន្ទានៅសមុទ្រ។
រូបថតចំនួន១០ផ្ទាំងដែលទទួលបានពានរង្វាន់ “គយគន់វៀតណាមពីខាងលើ” ឆ្នាំ២០១៩ - ảnh 1

 រូបថត “ល្បាក់ទឹក Ban Gioc” របស់អ្នកនិពន្ធលោក Nguyen Tan Tuan មកពីទីក្រុងហូជីមិញ ទទួលបានពានរង្វាន់លេខ១នៃការប្រឡង “គយគន់វៀតណាមពីខាងលើលើកទី២ឆ្នាំ២០១៩៖ មោទនភាពអំពីព្រំដែន”។ នេះជាការប្រឡងរូបថតដោយមានខ្លឹមសារឆ្លុះបញ្ចាំងទេសភាពធម្មជាតិទូទាំងប្រទេសវៀតណាមពីខាងលើ ដែលក្នុងនោះលើកទឹកចិត្តរូបថតស្ដីពីទេសភាពនៅតំបន់ព្រំដែន។

រូបថតចំនួន១០ផ្ទាំងដែលទទួលបានពានរង្វាន់ “គយគន់វៀតណាមពីខាងលើ” ឆ្នាំ២០១៩ - ảnh 2

 រូបថតដោយប្រធានបទ “ថ្ងៃរះនៅទីក្រុង” របស់អ្នកនិពន្ធ Giang Son Dong (ទីក្រុងហូជីមិញ) ទទួលបានពានលេខ២។

រូបថតចំនួន១០ផ្ទាំងដែលទទួលបានពានរង្វាន់ “គយគន់វៀតណាមពីខាងលើ” ឆ្នាំ២០១៩ - ảnh 3

 រូបថត “អ័ព្ទរាលដាល” របស់អ្នកនិពន្ធ Tran Quang Anh (ខេត្ត Lam Dong) ទទួលបានពាន លេខ៣។

រូបថតចំនួន១០ផ្ទាំងដែលទទួលបានពានរង្វាន់ “គយគន់វៀតណាមពីខាងលើ” ឆ្នាំ២០១៩ - ảnh 4

 រូបថត “Fansipan គួរអោយស្រមើស្រមៃ” របស់អ្នកនិពន្ធ Tran Bao Hoa (ខេត្ត Binh Dinh) ក៏ទទួលបានពានលេខ៣ដែរ។

រូបថតចំនួន១០ផ្ទាំងដែលទទួលបានពានរង្វាន់ “គយគន់វៀតណាមពីខាងលើ” ឆ្នាំ២០១៩ - ảnh 5

 រូបថតផ្សេងមួយទៀតដែលទទួលបានពានលេខ៣គឺរូបថត “ជ្រលងភ្នំភ្ញាក់” របស់អ្នកនិពន្ធ Nguyen Thi Hai Yen (ខេត្ត Phu Tho) ដែលថតទួលភ្នំតែ Long Coc។ នេះជាទួលភ្នំតែមួយក្នុងចំណោមទួលភ្នំតែស្អាតបំផុតនៅវៀតណាម ដែលត្រូវបានគេប្រសិទ្ធនាមថា “ឈូងសមុទ្រហាឡុងនៅតំបន់ជ្រលងភ្នំ”។

រូបថតចំនួន១០ផ្ទាំងដែលទទួលបានពានរង្វាន់ “គយគន់វៀតណាមពីខាងលើ” ឆ្នាំ២០១៩ - ảnh 6

 រូបថត “ប្រមូលកក់” របស់អ្នកនិពន្ធ Nguyen Sanh Quoc Huy (ទីក្រុងដាណាំង)។

រូបថតចំនួន១០ផ្ទាំងដែលទទួលបានពានរង្វាន់ “គយគន់វៀតណាមពីខាងលើ” ឆ្នាំ២០១៩ - ảnh 7

 រូបថត “តាមហ្វូង” ដែលថតនៅខេត្ត Tay Ninh ទទួលបានពានលើកទឹកចិត្ត។

រូបថតចំនួន១០ផ្ទាំងដែលទទួលបានពានរង្វាន់ “គយគន់វៀតណាមពីខាងលើ” ឆ្នាំ២០១៩ - ảnh 8

 រូបថតស្ដីពីទេសភាពនៅតំបន់ភាគខាងលិចវៀតណាមក្នុងរដូវទឹកឡើង ទទួលបានពានលើកទឹកចិត្ត។

រូបថតចំនួន១០ផ្ទាំងដែលទទួលបានពានរង្វាន់ “គយគន់វៀតណាមពីខាងលើ” ឆ្នាំ២០១៩ - ảnh 9

 រូបថត “ពណ៌នៅ Ta Pa” ដែលថតនៅស្រុក Tri Ton ខេត្ត An Giang ទទួលបានពានលើកទឹកចិត្ត។

រូបថតចំនួន១០ផ្ទាំងដែលទទួលបានពានរង្វាន់ “គយគន់វៀតណាមពីខាងលើ” ឆ្នាំ២០១៩ - ảnh 10

 រូបថត “ខ្សែចរាចរណ៍” ដែលថតនៅផ្ទះរន្ទា DK1-14 ទទួលបានពានលើកទឹកចិត្ត៕


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ