រូបថតអំពីបេក្ខជន បេក្ខនារីចំនួន ២២ រូប ដែលចូលរួមការប្រកួតនៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃ ការប្រឡង “សំនៀងអាស៊ាន + ៣”ឆ្នាំ ២០១៩

(VOVWORLD) -ការប្រឡង “សំនៀងអាស៊ាន + ៣”ឆ្នាំ ២០១៩ បានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ ដល់ថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា នៅ៍ទីក្រុង Ha Long ខេត្ត Quang Ninh។ 

ការប្រឡង “សំនៀងអាស៊ាន + ៣”ឆ្នាំ ២០១៩ បានរកឃើញបេក្ខជន បេក្ខនារីឆ្នើមចំនួន ២២ រូប មកពីប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំង ១០ ដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រនិងវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ ដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ ដល់ថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា នៅ៍ទីក្រុង Ha Long ខេត្ត Quang Ninh។ ក្រៅពីការសម្ដែងរបស់បេក្ខជន បេក្ខនារីនោះ បណ្ដាភ្ញៀវកិត្តិយសមកពីប្រទេសចិន កូរ៉េខាងត្បូង និងជប៉ុន ក៏បានសំដែងក្នុងរាត្រីផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃការប្រឡង “សំនៀងអាស៊ាន + ៣”នេះផងដែរ។

រាត្រីផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃការប្រឡងនេះប្រព្រឹត្តិទៅនាវេលាម៉ោង ២០ ថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា នៅទីក្រុង Ha Long ហើយត្រូវបានផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមស្ថានីយ៍វិទ្យុសម្លេង និងទូរទស្សន៍នៃវិទ្យុសម្លេងវៀតណាមដូចជា៖ VTC3, វៀតណាម Journey, VOV3,  VOV5។ ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះនឹងបង្កើតឡើននូវការប្រគុំតន្ត្រីអន្តរជាតិគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ចម្រុះ ពណ៌។

រហូតមកដល់ពេលនេះ គណៈចាត់តាំងទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជាតិវៀតណាម (Vietnam Airlines) ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភសំបុត្រធ្វើដំណើរទៅមកសម្រាប់គណមេប្រយោគ និងបេក្ខជន បេក្ខនារីទាំងអស់ដែលបានចូលរួមការប្រឡងនេះ។

សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន FLC ក៏បានជួយឧបត្ថម្ភដល់ការស្នាក់នៅសម្រាប់គណមេប្រយោគ បេក្ខជន បេក្ខនារី ទាំងអស់ដែលបានចូលរួមការប្រឡងនេះ។

រូបថតអំពីបេក្ខជន បេក្ខនារី មួយចំនួនដែលនឹងប្រកួតប្រជែងនៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃការប្រឡង“សំនៀងអាស៊ាន + ៣”ឆ្នាំ ២០១៩។

រូបថតអំពីបេក្ខជន បេក្ខនារីចំនួន ២២ រូប ដែលចូលរួមការប្រកួតនៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃ ការប្រឡង “សំនៀងអាស៊ាន + ៣”ឆ្នាំ ២០១៩ - ảnh 1
Timothy - Philippines
រូបថតអំពីបេក្ខជន បេក្ខនារីចំនួន ២២ រូប ដែលចូលរួមការប្រកួតនៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃ ការប្រឡង “សំនៀងអាស៊ាន + ៣”ឆ្នាំ ២០១៩ - ảnh 2 Steven Bedolideo - Philippines 
រូបថតអំពីបេក្ខជន បេក្ខនារីចំនួន ២២ រូប ដែលចូលរួមការប្រកួតនៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃ ការប្រឡង “សំនៀងអាស៊ាន + ៣”ឆ្នាំ ២០១៩ - ảnh 3  Aicelle Anne Coronel Santos- Philippines
រូបថតអំពីបេក្ខជន បេក្ខនារីចំនួន ២២ រូប ដែលចូលរួមការប្រកួតនៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃ ការប្រឡង “សំនៀងអាស៊ាន + ៣”ឆ្នាំ ២០១៩ - ảnh 4  Olivia Christina - Indonesia
រូបថតអំពីបេក្ខជន បេក្ខនារីចំនួន ២២ រូប ដែលចូលរួមការប្រកួតនៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃ ការប្រឡង “សំនៀងអាស៊ាន + ៣”ឆ្នាំ ២០១៩ - ảnh 5  Asty Puji - Indonesia
រូបថតអំពីបេក្ខជន បេក្ខនារីចំនួន ២២ រូប ដែលចូលរួមការប្រកួតនៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃ ការប្រឡង “សំនៀងអាស៊ាន + ៣”ឆ្នាំ ២០១៩ - ảnh 6 Marineth- Campuchia
រូបថតអំពីបេក្ខជន បេក្ខនារីចំនួន ២២ រូប ដែលចូលរួមការប្រកួតនៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃ ការប្រឡង “សំនៀងអាស៊ាន + ៣”ឆ្នាំ ២០១៩ - ảnh 7 Eint Chit - Myanmar
រូបថតអំពីបេក្ខជន បេក្ខនារីចំនួន ២២ រូប ដែលចូលរួមការប្រកួតនៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃ ការប្រឡង “សំនៀងអាស៊ាន + ៣”ឆ្នាំ ២០១៩ - ảnh 8  Rosario - Malaysia
រូបថតអំពីបេក្ខជន បេក្ខនារីចំនួន ២២ រូប ដែលចូលរួមការប្រកួតនៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃ ការប្រឡង “សំនៀងអាស៊ាន + ៣”ឆ្នាំ ២០១៩ - ảnh 9 Ernie zakri - Malaysia
រូបថតអំពីបេក្ខជន បេក្ខនារីចំនួន ២២ រូប ដែលចូលរួមការប្រកួតនៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃ ការប្រឡង “សំនៀងអាស៊ាន + ៣”ឆ្នាំ ២០១៩ - ảnh 10Mohd Naqib Hafizuddin Bun Zulfikri - Brunei
រូបថតអំពីបេក្ខជន បេក្ខនារីចំនួន ២២ រូប ដែលចូលរួមការប្រកួតនៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃ ការប្រឡង “សំនៀងអាស៊ាន + ៣”ឆ្នាំ ២០១៩ - ảnh 11  Mohammad Syafig Abdillah Bin Soony - Brunei
រូបថតអំពីបេក្ខជន បេក្ខនារីចំនួន ២២ រូប ដែលចូលរួមការប្រកួតនៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃ ការប្រឡង “សំនៀងអាស៊ាន + ៣”ឆ្នាំ ២០១៩ - ảnh 12  Thasanaiphorn Moreerat -Thailand
រូបថតអំពីបេក្ខជន បេក្ខនារីចំនួន ២២ រូប ដែលចូលរួមការប្រកួតនៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃ ការប្រឡង “សំនៀងអាស៊ាន + ៣”ឆ្នាំ ២០១៩ - ảnh 13 Sathean Phong Klantang- Thailand
រូបថតអំពីបេក្ខជន បេក្ខនារីចំនួន ២២ រូប ដែលចូលរួមការប្រកួតនៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃ ការប្រឡង “សំនៀងអាស៊ាន + ៣”ឆ្នាំ ២០១៩ - ảnh 14  Visouda Saiyasane - Lao
រូបថតអំពីបេក្ខជន បេក្ខនារីចំនួន ២២ រូប ដែលចូលរួមការប្រកួតនៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃ ការប្រឡង “សំនៀងអាស៊ាន + ៣”ឆ្នាំ ២០១៩ - ảnh 15 Nguyễn Thị Mai Thương- Vietnam
រូបថតអំពីបេក្ខជន បេក្ខនារីចំនួន ២២ រូប ដែលចូលរួមការប្រកួតនៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃ ការប្រឡង “សំនៀងអាស៊ាន + ៣”ឆ្នាំ ២០១៩ - ảnh 16 Trần Hồng Nhung - Vietnam
រូបថតអំពីបេក្ខជន បេក្ខនារីចំនួន ២២ រូប ដែលចូលរួមការប្រកួតនៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃ ការប្រឡង “សំនៀងអាស៊ាន + ៣”ឆ្នាំ ២០១៩ - ảnh 17  Phạm Hưng Thịnh - Vietnam
រូបថតអំពីបេក្ខជន បេក្ខនារីចំនួន ២២ រូប ដែលចូលរួមការប្រកួតនៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃ ការប្រឡង “សំនៀងអាស៊ាន + ៣”ឆ្នាំ ២០១៩ - ảnh 18 Ng Zhen Long Desmond - Singapore
រូបថតអំពីបេក្ខជន បេក្ខនារីចំនួន ២២ រូប ដែលចូលរួមការប្រកួតនៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃ ការប្រឡង “សំនៀងអាស៊ាន + ៣”ឆ្នាំ ២០១៩ - ảnh 19 Im Chang Sook - Korea
រូបថតអំពីបេក្ខជន បេក្ខនារីចំនួន ២២ រូប ដែលចូលរួមការប្រកួតនៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃ ការប្រឡង “សំនៀងអាស៊ាន + ៣”ឆ្នាំ ២០១៩ - ảnh 20  Su Qing - China
រូបថតអំពីបេក្ខជន បេក្ខនារីចំនួន ២២ រូប ដែលចូលរួមការប្រកួតនៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃ ការប្រឡង “សំនៀងអាស៊ាន + ៣”ឆ្នាំ ២០១៩ - ảnh 21 Yohei Hamalata - ជប៉ុន

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ