វេទិកាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ៖ “កិច្ចព្រមព្រៀង EVFTA៖ ផ្លូវឆ្ពោះទៅអត្ថប្រយោជន៍ - ផ្លូវដ៏លំបាក“

(VOVWORLD) - វេទិកានេះគឺជាឱកាសសម្រាប់សហគ្រាសវៀតណាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលនយោបាយ អនុគ្រោះ ក្នុងការវិនិយោគ និងឱកាសសហប្រតិបត្តិការជាមួយអឺរ៉ុប។

វេទិកាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ"កិច្ចព្រមព្រៀង EVFTA៖ ផ្លូវឆ្ពោះទៅអត្ថប្រយោជន៍ - ផ្លូវដ៏លំបាក" បានប្រព្រឹត្តិទៅនារសៀលថ្ងៃទី ២៩ ខែកក្កដា នៅទីក្រុងហាណូយ។

វេទិកាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ៖ “កិច្ចព្រមព្រៀង EVFTA៖ ផ្លូវឆ្ពោះទៅអត្ថប្រយោជន៍ - ផ្លូវដ៏លំបាក“ - ảnh 1

ព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយវិទ្យុសម្លេងវៀតណាមសហការជាមួយសម្ព័ន្ធសមាគម ធុរកិច្ចវៀតណាមនៅអឺរ៉ុប គណៈកម្មាធិការរដ្ឋទទួលបន្ទុកជនវៀតណាមនៅឯបរទេស នៃក្រសួងការបរទេស។

វេទិកាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ៖ “កិច្ចព្រមព្រៀង EVFTA៖ ផ្លូវឆ្ពោះទៅអត្ថប្រយោជន៍ - ផ្លូវដ៏លំបាក“ - ảnh 2

ចូលរួមវេទិកានេះមានវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃ ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការរដ្ឋទទួលបន្ទុកជនវៀតណាមនៅឯបរទេស ថ្នាក់ដឹកនាំ VOV ជាដើម។

វេទិកាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ៖ “កិច្ចព្រមព្រៀង EVFTA៖ ផ្លូវឆ្ពោះទៅអត្ថប្រយោជន៍ - ផ្លូវដ៏លំបាក“ - ảnh 3

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវេទិកានេះ សហគ្រាសក្នុងស្រុកមានឱកាសជួបសំណេះសំណាល ផ្លាស់ប្តូរមតិ និងកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយសហគ្រាសវៀតណាមនៅអឺរ៉ុប។

វេទិកាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ៖ “កិច្ចព្រមព្រៀង EVFTA៖ ផ្លូវឆ្ពោះទៅអត្ថប្រយោជន៍ - ផ្លូវដ៏លំបាក“ - ảnh 4

នេះក៏ជាឱកាសសម្រាប់អង្គភាពអាជីវកម្មវៀតណាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មាន ស្តីពីគោលនយោបាយវិនិយោគអនុគ្រោះលើគ្រប់វិស័យជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប។

វេទិកាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ៖ “កិច្ចព្រមព្រៀង EVFTA៖ ផ្លូវឆ្ពោះទៅអត្ថប្រយោជន៍ - ផ្លូវដ៏លំបាក“ - ảnh 5

បទបង្ហាញដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងវេទិកាបានអះអាងថា EVFTA នឹងនាំមកនូវឱកាសជាច្រើនសម្រាប់អង្គភាពអាជីវកម្មវៀតណាម និងអឺរ៉ុប។ ផ្ទុយទៅវិញ អតិថិជនវៀតណាមក៏មានឱកាសទទួលបានសេវាកម្មនិងទំនិញអឺរ៉ុបប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់របសអឺរ៉ុបផងដែរ។

វេទិកាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ៖ “កិច្ចព្រមព្រៀង EVFTA៖ ផ្លូវឆ្ពោះទៅអត្ថប្រយោជន៍ - ផ្លូវដ៏លំបាក“ - ảnh 6

ផ្ទុយទៅវិញ អតិថិជនវៀតណាមក៏មានឱកាសទទួលបានសេវាកម្មនិងទំនិញអឺរ៉ុបប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់របសអឺរ៉ុបផងដែរ។

វេទិកាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ៖ “កិច្ចព្រមព្រៀង EVFTA៖ ផ្លូវឆ្ពោះទៅអត្ថប្រយោជន៍ - ផ្លូវដ៏លំបាក“ - ảnh 7

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវេទិកានេះសហគ្រាសក្នុងស្រុកបានជួបប្រាស្រ័យផ្លាស់ប្តូរនិងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយសហគ្រាសវៀតណាមនៅ អឺរ៉ុប ដើម្បីស្វែងរកឱកាសធ្វើអាជីវកម្មនិងវិនិយោគនៅ វៀតណាម។

វេទិកាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ៖ “កិច្ចព្រមព្រៀង EVFTA៖ ផ្លូវឆ្ពោះទៅអត្ថប្រយោជន៍ - ផ្លូវដ៏លំបាក“ - ảnh 8

នេះក៏ជាឱកាសសម្រាប់អង្គភាពអាជីវកម្មវៀតណាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មាន ស្តីពីគោលនយោបាយវិនិយោគអនុគ្រោះនិងឱកាសសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសក្តានុពលជាច្រើនជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប។

វេទិកាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ៖ “កិច្ចព្រមព្រៀង EVFTA៖ ផ្លូវឆ្ពោះទៅអត្ថប្រយោជន៍ - ផ្លូវដ៏លំបាក“ - ảnh 9
វេទិកាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ៖ “កិច្ចព្រមព្រៀង EVFTA៖ ផ្លូវឆ្ពោះទៅអត្ថប្រយោជន៍ - ផ្លូវដ៏លំបាក“ - ảnh 10

ថ្លែងមតិនៅវេទិកានេះអគ្គនាយករងវិទ្យុសម្លេងវៀតណាមលោក Ngo Minh Hien បានលើកច្បាស់ថា៖ វេទិកានេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់មួយដើម្បីតភ្ជាប់ និងជំរុញកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីវៀតណាម - អឺរ៉ុប។

វេទិកាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ៖ “កិច្ចព្រមព្រៀង EVFTA៖ ផ្លូវឆ្ពោះទៅអត្ថប្រយោជន៍ - ផ្លូវដ៏លំបាក“ - ảnh 11
វេទិកាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ៖ “កិច្ចព្រមព្រៀង EVFTA៖ ផ្លូវឆ្ពោះទៅអត្ថប្រយោជន៍ - ផ្លូវដ៏លំបាក“ - ảnh 12

ថ្នាក់ដឹកនាំ VOV អញ្ជើញទៅទស្សនាស្តង់ទំនិញឧទ្ទេសនាមផលិតផលកាហ្វេ Dalata។

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ