សារពោរពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់ពីប្អូនៗកុមារផ្ញើជូនកម្លាំងជួរមុខប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺតរាតត្បាត

(VOVWORLD) - កុមារក៏ចង់ធ្វើដូចជាលោកឱពុក អ្នកម្ដាយរបស់ខ្លួនដែរ ដើម្បីចូលរួមចំណែកលើកទឹកចិត្តដល់គ្រូពេទ្យ ពូមីងនៅខ្សែជួរមុខប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺរាតត្បាតដែរ។

នៅខនដូ Binh Khanh សង្កាត់ An Phu ទីក្រុង Thu Duc នៅពេលដែល លោកឱពុក អ្នកម្ដាយ បានខិតខំធ្វើម្ហូបអាហារចំនួន ២០០ កញ្ចប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីប្រគល់ជូនមន្ទីរពេទ្យចល័តនោះ កុមារក៏ចង់ធ្វើដូចជាលោកឱពុក អ្នកម្ដាយ ដើម្បីចូលរួមចំណែកលើកទឹកចិត្តដល់ក្រូពេទ្យ ពូមីងនៅខ្សែជួរមុខប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺរាតត្បាតដែរ។ គំនូរតូចៗគួរឱ្យស្រឡាញ់ជាមួយនឹងពាក្យលើកទឹកចិត្តត្រូវបានបិទភ្ជាប់នៅលើកញ្ចប់អាហារពេលរសៀលជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅបណ្ដាមន្ទីរពេទ្យ។

សូមអញ្ជើញទស្សនាគំនូរមួយចំនួន៖

 
 
សារពោរពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់ពីប្អូនៗកុមារផ្ញើជូនកម្លាំងជួរមុខប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺតរាតត្បាត - ảnh 1
សារពោរពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់ពីប្អូនៗកុមារផ្ញើជូនកម្លាំងជួរមុខប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺតរាតត្បាត - ảnh 2គំនូរ និងពាក្យលើកទឹកចិត្តត្រូវបានកុមារនៅ ខនដូ Binh Khanh គូរ និងសរសេរ
សារពោរពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់ពីប្អូនៗកុមារផ្ញើជូនកម្លាំងជួរមុខប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺតរាតត្បាត - ảnh 3
សារពោរពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់ពីប្អូនៗកុមារផ្ញើជូនកម្លាំងជួរមុខប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺតរាតត្បាត - ảnh 4"គ្រូពេទ្យគឺជាវីរបុរស", "គ្រូពេទ្យអើយ សូមខិតខំឡើង!", "សូមជូនពរឱ្យគ្រូពេទ្យមានសុខភាពល្អដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺជាច្រើន"
សារពោរពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់ពីប្អូនៗកុមារផ្ញើជូនកម្លាំងជួរមុខប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺតរាតត្បាត - ảnh 5
សារពោរពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់ពីប្អូនៗកុមារផ្ញើជូនកម្លាំងជួរមុខប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺតរាតត្បាត - ảnh 6

“ គំនូរ” មានគ្រប់ប្រភេទ

សារពោរពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់ពីប្អូនៗកុមារផ្ញើជូនកម្លាំងជួរមុខប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺតរាតត្បាត - ảnh 7

មន្ទីពេទ្យចល័តខិតខំឡើង

សារពោរពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់ពីប្អូនៗកុមារផ្ញើជូនកម្លាំងជួរមុខប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺតរាតត្បាត - ảnh 8

សារត្រូវបានគេដាក់នៅលើប្រអប់អាហារថ្ងៃត្រង់ផ្ញើជូនដល់បុគ្គលិកពេទ្យនៅខ្សែជួរមុខប្រយទ្ធប្រឆាំងជំងឺរាតត្បាត

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ