មហោស្រពភាពយន្តឯកសារអឺរ៉ុប-វៀតណាមលើកទី៨បានបើកនៅវៀតណាម

មហោស្រពភាពយន្តឯកសារអឺរ៉ុប-វៀតណាមលើកទី៨បានបើកនៅវៀតណាម

(VOVWORLD) -នាយប់ថ្ងៃទី៩មិថុនា មហោស្រពឯកសារអឺរ៉ុប-វៀតណាមលើកទី៨បានបើក នៅទីក្រុងហូជីមិញនិងទីក្រុងហាណូយ (វៀតណាម) ។ ួលអំណោយផលនៃអាកាសធា ...