បាល់ទាត់វៀតណាមមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធិ និងយូរអង្វែងជាមួយ​គ្រូបង្វឹក​លោក Park Hang Seo

បាល់ទាត់វៀតណាមមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធិ និងយូរអង្វែងជាមួយ​គ្រូបង្វឹក​លោក Park Hang Seo

(VOVWORLD) -បន្ទាប់ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងចរចាជាច្រើនមក សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់វៀតណាមនិងគ្រូបង្វឹកជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូង លោក Park Hang Seo ទ ...
ប្រកាសព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ កីឡានិងទេសចរណ៍លេចធ្លោបំផុតចំនួន១០របស់ វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ២០១៨

ប្រកាសព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ កីឡានិងទេសចរណ៍លេចធ្លោបំផុតចំនួន១០របស់ វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ២០១៨

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី១២ ខែមករា ក្រសួងវប្បធម៌ កីឡានិងទេសចរណ៍ វៀតណាមបាន ប្រកាសព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ កីឡានិងទេសចរណ៍លេចធ្លោបំផុតក្នុងឆ្ ...
វៀតណាមអនុញ្ញត្តឲ្យភ្នាល់ស្របច្បាប់រាល់ការក្រកួត World Cup, Asian Games និង Sea Games

វៀតណាមអនុញ្ញត្តឲ្យភ្នាល់ស្របច្បាប់រាល់ការក្រកួត World Cup, Asian Games និង Sea Games

(VOVWORLD) -ក្រសួងវប្បធម៌ កីឡានិងទេសចរណ៍វៀតណាមបានឲ្យដឹងថា ក្នុងសប្តាហ៍នេះ ក្រសួងនឹងប្រកាសបញ្ជីរាយនាមការប្រកួតបាល់ទាត់អន្តរជាតិដែលត ...