វៀតណាមជំរុញការផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍នៅឥណ្ឌូណេស៊ីតាមរយៈ Roadshow

វៀតណាមជំរុញការផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍នៅឥណ្ឌូណេស៊ីតាមរយៈ Roadshow

(VOVWORLD) -ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ឥណ្ឌូនេស៊ី បានក្លាយទៅជាទីផ្សារសក្ដា ដែលមាននុពលមួយសម្រាប់ទេសចរណ៍វៀតណាម។ នាឆ្នាំ២០១៨ វៀតណាមបា ...
វៀតណាមជំរុញការផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍នៅឥណ្ឌូណេស៊ី

វៀតណាមជំរុញការផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍នៅឥណ្ឌូណេស៊ី

(VOVWORLD) - នាយប់ថ្ងៃទី ៣ខែឧសភា អគ្គនាយកដ្ឋានទេសចរណ៍វៀតណាមបានសហការជាមួយស្ថានទូត វៀតណាម ភ្នាក់ងារតំណាងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមនៅឥណ្ឌូនេស៊ ...
អាស៊ាន Roadshow៖ ដំណើរជួបប្រាស្រ័យវប្បធម៌និងទេសចរណ៍រវាង អាស៊ាននិងកូរ៉េខាងត្បូង

អាស៊ាន Roadshow៖ ដំណើរជួបប្រាស្រ័យវប្បធម៌និងទេសចរណ៍រវាង អាស៊ាននិងកូរ៉េខាងត្បូង

(VOVworld) – ចាប់ពីថ្ងៃទី ៥ ដល់ទី​១៤ វិច្ឆិកា មជ្ឈមណ្ឌល អាស៊ាន-កូរ៉េខាងត្បូង បានរៀបចំកម្មវិធី “អាស៊ាន Roadshow” សំដៅបង្កើនការយល់ដឹ ...