ទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិក - ចិនក្នុងប្រៀបប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រ

ទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិក - ចិនក្នុងប្រៀបប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រ

(VOVWORLD) - តាំងពីយូរណាស់មកហើយ ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងចិនគឺជាចំណុចផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ប៉ុន្តែចាប់ ...
ចិនប្រឆាំងយ៉ាងដាច់ខាតចំពោះអាមេរិកដែលបិទការទាញយកកម្មវិធី TikTok និង WeChat

ចិនប្រឆាំងយ៉ាងដាច់ខាតចំពោះអាមេរិកដែលបិទការទាញយកកម្មវិធី TikTok និង WeChat

(VOVWORLD) - បើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិក មិនធ្វើការកែប្រែកំហុសរបស់ខ្លួននោះទេ ទីក្រុងប៉េកាំងនឹងចាត់វិធានការចាំបាច់ ដើម្បីការពាររាល់ផលប្រយោ ...
សហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាហាមប្រាមសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Alibaba របស់ចិន​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសនេះ

សហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាហាមប្រាមសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Alibaba របស់ចិន​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសនេះ

(VOVWORLD) - ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រកាសថា លោកកំពុងធ្វើការពិចារណាថាតើត្រូវហាមប្រាម សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន បច្ចេកវិទ្យ ...
ទិវាទេសចរណ៍អនឡាញ ឆ្នាំ ២០១៩ ដោយប្រធានបទ "និន្នាការនៃ ទេសចរណ៍​អនឡាញ"

ទិវាទេសចរណ៍អនឡាញ ឆ្នាំ ២០១៩ ដោយប្រធានបទ "និន្នាការនៃ ទេសចរណ៍​អនឡាញ"

(VOVWORLD) -លោក Timothy Hughes អគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសនៃពិសេស ក្រុមហ៊ុន Agoda នឹងចែករំលែកអំពីចក្ខុវិស័យ និងបទពិសោធន៏ ...