ពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី២០ទិវាដែលទីក្រុងបុរាណ Hoi An និងតំបន់ ប្រាសាទ My Son ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោក

ពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី២០ទិវាដែលទីក្រុងបុរាណ Hoi An និងតំបន់ ប្រាសាទ My Son ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោក

(VOVWORLD) - អញ្ជើញថ្លែងនៅពិធីនេះ នាយករដ្ឋមន្រ្តីលោក Nguyen Xuan Phuc បាន សង្កត់ធ្ងន់ថា ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅ ការអភិរក្សនិងពង្ ...
សន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ APEC នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង Hoi An ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ដល់ថ្ងៃទី២១តុលា

សន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ APEC នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង Hoi An ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ដល់ថ្ងៃទី២១តុលា

(VOVWORLD) -ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ដល់ថ្ងៃទី២១ តុលា នៅខេត្ត Quang Nam នឹងប្រព្រឹត្តទៅសន្និ សីទ រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ APEC ២០១៧និងសន្និ សីទ ...
សន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ APEC នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង Hoi An ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ដល់ថ្ងៃទី២១តុលា

សន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ APEC នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង Hoi An ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ដល់ថ្ងៃទី២១តុលា

(VOVWORLD) -ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ដល់ថ្ងៃទី២១ តុលា នៅខេត្ត Quang Nam នឹងប្រព្រឹត្តទៅសន្និ សីទ រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ APEC ២០១៧និងសន្និ សីទ ...
ទីក្រុង Hoi An ស្ថិតក្នុងតូប ១០ ទីក្រុងស្អាតអស្ចារ្សបំផុតនៅទ្វីបអាស៊ី

ទីក្រុង Hoi An ស្ថិតក្នុងតូប ១០ ទីក្រុងស្អាតអស្ចារ្សបំផុតនៅទ្វីបអាស៊ី

(VOV/VNA) – នាថ្ងៃទី ៦ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ ទីក្រុង Hoi An នៅខេត្ត Quang Nam (ភាគកណ្ដាលវៀតណាម) ទើបនឹងត្រូវបានទស្សនាវដ្ដីទេសចរណ៍ល្បីឈ្ ...