អ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសថាបានចម្រើនសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមចំនួន ២៤ តោន

អ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសថាបានចម្រើនសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមចំនួន ២៤ តោន

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា ប្រធានអង្គការថាមពលបរមាណូរបស់អ៊ីរ៉ង់លោក Ali Akbar Salehi បានឲ្យដឹងថា ប្រទេសនេះបានចម្រើនសារធាតុអ៊ុ ...
បណ្តាប្រទេសមហាអំណាចនិងអ៊ីរ៉ង់ជួបជុំគ្នាជាបន្ទាន់នៅទីក្រុងVienna ដើម្បីស្វែងរកវិធីជួយសង្គ្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរ

បណ្តាប្រទេសមហាអំណាចនិងអ៊ីរ៉ង់ជួបជុំគ្នាជាបន្ទាន់នៅទីក្រុងVienna ដើម្បីស្វែងរកវិធីជួយសង្គ្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា តំណាងបណ្តាប្រទេសនៅសេសសល់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់បានជួបជុំគ្នាជាបន្ទាន់នៅទីក្រុង Vien ...
អ៊ីរ៉ង់ព្រមានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញសកម្មភាពចម្រាញ់សារធាតុអ៊ុយរ៉ានីញ៉ូមនៅមូលដ្ឋាន Fordow

អ៊ីរ៉ង់ព្រមានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញសកម្មភាពចម្រាញ់សារធាតុអ៊ុយរ៉ានីញ៉ូមនៅមូលដ្ឋាន Fordow

(VOVWORLD) -កាលពីសបា្ដហ៍មុន ប្រមុខ AEOI លោក Ali Akbar Salehi បានប្រកាសថា៖ អ៊ីរ៉ង់បានអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ នៅមូលដ្ឋានន ...