តុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញឥណ្ឌូណេស៊ីបានច្រានចោលពាក្យបណ្តឹងតវ៉ានៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី

តុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញឥណ្ឌូណេស៊ីបានច្រានចោលពាក្យបណ្តឹងតវ៉ានៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនា តុលាការធម្មនុញ្ញឥណ្ឌូណេស៊ីបានចេញសាលក្រម ស្តីពីពាក្យបណ្តឹងតវ៉ាចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបត ...