រាល់ការរួមវិភាគទានលេចធ្លោរបស់វៀតណាម នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនា Shangri-La ឆ្នាំ​២០១៩

រាល់ការរួមវិភាគទានលេចធ្លោរបស់វៀតណាម នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនា Shangri-La ឆ្នាំ​២០១៩

(VOVWORLD) -Shangri-La ឆ្នាំ២០១៩ - វេទិកាសន្តិសុខដ៏សំខាន់ក្នុងតំបន់ ទើបនឹង បានបិទបញ្ចប់ក្រោយរយៈពេល ៣ ថ្ងៃប្រព្រឹត្តិទៅ នៅសិង្ហបុរី ...
 កិច្ចសន្ទនា Shangri-La ឆ្នាំ 2019៖ ទប់ស្កាត់ជម្លោះនិងធានាឱ្យមានតំបន់មួយប្រកបដោយស្ថេរភាពនិងខ្លួនទីពឹងខ្លួន

កិច្ចសន្ទនា Shangri-La ឆ្នាំ 2019៖ ទប់ស្កាត់ជម្លោះនិងធានាឱ្យមានតំបន់មួយប្រកបដោយស្ថេរភាពនិងខ្លួនទីពឹងខ្លួន

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២ ខែមិថុនា នៅប្រទេសសឹង្ហបុរី កិច្ចសន្ទនា Shangri-La ឆ្នាំ២០១៩ បានបញ្ចប់ដោយមានកិច្ចសន្ទនាពេញអង្គចំនួន ៣ ជាមួយ ...
អាមេរិក កូរ៉េខាងត្បូង និងជប៉ុនជំរុញកិច្ចប្រឹងប្រែងខាងការទូត ដើម្បីរំលាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េ

អាមេរិក កូរ៉េខាងត្បូង និងជប៉ុនជំរុញកិច្ចប្រឹងប្រែងខាងការទូត ដើម្បីរំលាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េ

(VOVWORLD) - ថ្នាក់ដឹកនាំការពារជាតិរបស់អាមេរិក កូរ៉េខាងត្បូង និងជប៉ុនបានដាស់តឿនដល់ស.ប.ប កូរ៉េ ឲ្យមានជំហានជាក់ស្តែងនានាសំដៅរំលាយអាវ ...