ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនបានឯកភាពគ្នាជំរុញទំនាក់ទំនងការពារជាតិ

ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនបានឯកភាពគ្នាជំរុញទំនាក់ទំនងការពារជាតិ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១ ខែមិថុនា ក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសថា រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោក Jeong Kyeong-doo ន ...