នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែមេសា ប្រទេសវៀតណាមមិនបានកត់ត្រាករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ទេ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែមេសា ប្រទេសវៀតណាមមិនបានកត់ត្រាករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ទេ

(VOVWORLD) - ចាប់ពីម៉ោង ១៨៖០០ ថ្ងៃទី ១៩ ខែមេសា ដល់ម៉ោង ៦ ព្រឹក៖ ០០ នាថ្ងៃទី ២០ ខែមេសាប្រទេសវៀតណាមមិនបានកត់ត្រាករណីឆ្លងជម្ងឺកូវីដ១៩ ...
រយៈពេល ៦ ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា វៀតណាមមិនកត់ត្រាករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងសហគមន៍ទេ

រយៈពេល ៦ ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា វៀតណាមមិនកត់ត្រាករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងសហគមន៍ទេ

(VOVWORLD) - ចាប់ពីម៉ោង ១៨ ៖ ០០ ថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនា ដល់ម៉ោង ៦ ៖ ០០ ថ្ងៃទី ២៤ ខែ មីនា ប្រទេសវៀតណាមមិនបានកត់ត្រាករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្ ...
វៀតណាមបានកត់ត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣ នាក់ទៀតហើយត្រូវបានដាក់នៅដាច់ដោយឡែកភ្លាមក្រោយពីចូលមកប្រទេស

វៀតណាមបានកត់ត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣ នាក់ទៀតហើយត្រូវបានដាក់នៅដាច់ដោយឡែកភ្លាមក្រោយពីចូលមកប្រទេស

(VOVWORLD) - គិតត្រឹមម៉ោង ៦៖០០ ដល់ ១៨៖០០ ថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា វៀតណាមបានកត់ត្រាករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣ ករណីថែមទៀតដែលបានចូលមកទីក្រុ ...
ជំងឺកូវីដ-១៩៖ វៀតណាមមិនកត់ត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺថ្មីណាមួយទេ ហើយមានមនុស្សជាង ១ ម៉ឺននាក់បាន ចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ-១៩ ហើយ

ជំងឺកូវីដ-១៩៖ វៀតណាមមិនកត់ត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺថ្មីណាមួយទេ ហើយមានមនុស្សជាង ១ ម៉ឺននាក់បាន ចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ-១៩ ហើយ

(VOVWORLD) - យោងតាមព័ត៌មានពីក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីម៉ោង ១៨៖០០ នាថ្ងៃទី ១៣ ខែមីនា ដល់ម៉ោង ៦៖០០ នាទីថ្ងៃទី ១៤ ខែមីនា វៀតណា ...
នាព្រឹកថ្ងៃទី ១០ ខែមីនា ប្រទេសវៀតណាមមិនបានកត់ត្រាករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីណាឡើយ

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១០ ខែមីនា ប្រទេសវៀតណាមមិនបានកត់ត្រាករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីណាឡើយ

(VOVWORLD) - នាបច្ចុប្បន្ននេះ វៀតណាមមានករណីឆ្លងជំងឺ កូវីដ-១៩ចំនួន ២៥២៦ ករណី ដែលក្នុងនោះមានអ្នកជំងឺចំនួន ២.០០៤ នាក់បានជាសះស្បើយ ហើយ ...
ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩៖ ពិភពលោកបានកត់ត្រានូវករណីឆ្លងថ្មីខ្ពស់បំផុតក្នុងមួយថ្ងៃគិតតាំងពីមុនមក

ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩៖ ពិភពលោកបានកត់ត្រានូវករណីឆ្លងថ្មីខ្ពស់បំផុតក្នុងមួយថ្ងៃគិតតាំងពីមុនមក

(VOVWORLD) - ថ្ងៃទី ២៨ ខែតុលា (តាមម៉ោងវៀតណាម) មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ៤៤.៣៩០.៩៦៩ នៅទូទាំងពិភពលោក ក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ ចំនួន ១ ...
នាថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា វៀតណាមមិនបានកត់ត្រាករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីណាមួយទេ ហើយមានអ្នកជម្ងឺត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន ៩២៦ នាក់

នាថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា វៀតណាមមិនបានកត់ត្រាករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីណាមួយទេ ហើយមានអ្នកជម្ងឺត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន ៩២៦ នាក់

(VOVWORLD) - រហូតមកដល់ម៉ោង ៦ ព្រឹកថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា វៀតណាមបានបន្តកត់ត្រាថាគ្មានករណីឆ្លងជំងឺកូវដ១៩ ថ្មីណាមួយទេ។
ក្នុងរយៈពេល ១២ ម៉ោងកន្លងមក វៀតណាមមិនបានកត់ត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ថ្មីបន្ថែមទៀតទេ

ក្នុងរយៈពេល ១២ ម៉ោងកន្លងមក វៀតណាមមិនបានកត់ត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ថ្មីបន្ថែមទៀតទេ

(VOVWORLD) - ចាប់ពីម៉ោង ១៨ ៖ ០០ ថ្ងៃទី ២៩ ខែសីហាដល់ ម៉ោង ៦ ព្រឹកថ្ងៃទី ៣០ សីហាវៀតណាមមិនកត់ត្រាអ្នកឆ្លងជម្ងឺ Covid-19 ណាមួយទេ។
ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩៖ ព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ សីហា មិនកត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីឡើយ

ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩៖ ព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ សីហា មិនកត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីឡើយ

(VOVWORLD) - គណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាត-១៩ បានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីម៉ោង ១៨:០០ ថ្ងៃទី ២២ ខែសីហា រហូតដល់ម៉ោង ...
ប្រទេសវៀតណាមបានកត់ត្រាករណីវិជ្ជមានទី ៩ ចំពោះវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មី

ប្រទេសវៀតណាមបានកត់ត្រាករណីវិជ្ជមានទី ៩ ចំពោះវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មី

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ៤ ខែកុម្ភៈ ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាវៀតណាមបានកត់ត្រាករណីវិជ្ជមានមួយបន្ថែមទៀតចំពោះវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្ម ...