កូរ៉េខាងត្បូងទទួលស្គាល់ករណីឆ្លងមេរោគ MERS ច្មីចំនួន ៣ នាក់ទៀត

កូរ៉េខាងត្បូងទទួលស្គាល់ករណីឆ្លងមេរោគ MERS ច្មីចំនួន ៣ នាក់ទៀត

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២១ មិថុនា កូរ៉េខាងត្បូងបានទទួល ស្គាល់ករណីផ្លង មេរោគគ្រុនផ្តាផ្សាយមជ្ឈឹមបូព៌ារ (MERS ) ចំនួន ៣ នាក់ទៀតដែលបង្ក ...