នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៣ ខែកញ្ញា វៀតណាមមិនរកឃើញករណីឆ្លងជម្ងឺកូវីដ១៩ ថ្មីទេ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៣ ខែកញ្ញា វៀតណាមមិនរកឃើញករណីឆ្លងជម្ងឺកូវីដ១៩ ថ្មីទេ

(VOVWORLD) - ចាប់ពីម៉ោង ១៨ ៖ ០០ ថ្ងៃទី ១២ ខែកញ្ញា ដល់ ម៉ោង ៦ ថ្ងៃទី ១៣ ខែកញ្ញា វៀតណាមមិនរកឃើញមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មីណាមួយទេ។
ជំងឺរាតត្បាត COVID-19: រយៈពេល ៧៣ ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា វៀតណាមគ្មានករណីឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍

ជំងឺរាតត្បាត COVID-19: រយៈពេល ៧៣ ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា វៀតណាមគ្មានករណីឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍

(VOVWORLD) - យោងតាមគណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 គិតត្រឹមម៉ោង ៦ ព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែមិថុនា គឺអស់រ ...
ពេញពីរខែវៀតណាមមិនមានករណីឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍ទេ

ពេញពីរខែវៀតណាមមិនមានករណីឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍ទេ

(VOVWORLD) - យោងតាមព័ត៌មានចុះផ្សាយនៅវេលាម៉ោង ៦ ព្រឹកថ្ងៃទី ១៥ ខែមិថុនា របស់គណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បា ...
១៤ ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា វៀតណាមមិនរកឃើញករណីឆ្លង Covid-19 នៅក្នុង​សហគមន៍ឡើយ

១៤ ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា វៀតណាមមិនរកឃើញករណីឆ្លង Covid-19 នៅក្នុង​សហគមន៍ឡើយ

(VOVWORLD) - ចាប់ពីម៉ោង ៦ ថ្ងៃទី ១៦ ខែមេសា ដល់ ម៉ោង ៦ ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ពោលគឺ ១៤ ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា វៀតណាម មិនរកឃើញករណីឆ្លង Covid-19 នៅក ...
ក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោង វៀតណាមមិនរកឃើញករណីឆ្លង COVID-19 បន្ថែមទៀតទេ - ជំងឺនៅតែវិវត្តន៍យ៉ាងស្មុគស្មាញទូទាំងពិភពលោក

ក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោង វៀតណាមមិនរកឃើញករណីឆ្លង COVID-19 បន្ថែមទៀតទេ - ជំងឺនៅតែវិវត្តន៍យ៉ាងស្មុគស្មាញទូទាំងពិភពលោក

(VOVWORLD) - ក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោងកន្លងមក (ចាប់ពីម៉ោង ៦ ព្រឹក ថ្ងៃទី ១៦ ដល់ថ្ងៃទី ១៧ ខែមេសា) វៀតណាមមិនបានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មី COVID-19 ...
ជំងឺរាតត្បាត COVID-19៖  ករណីឆ្លង COVID-19 ទី ២០៤​ របស់​វៀតណាម​ជាកុមារា អាយុ ១០ ឆ្នាំ

ជំងឺរាតត្បាត COVID-19៖ ករណីឆ្លង COVID-19 ទី ២០៤​ របស់​វៀតណាម​ជាកុមារា អាយុ ១០ ឆ្នាំ

(VOVWORLD) - គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា វៀតណាមបានរកឃើញ ករណីឆ្លង COVID-19 ចំនួន ២០៤ នាក់ដែលក្នុងនោះមាន ៥៥ នាក់បានជាសះស្បើយ ហើយត្ ...
កូរ៉េខាងត្បូងមិនកត់សម្គាល់បានករណីឆ្លង MERS ក្នុងរយៈពេល ៥ ថ្ងៃជាបន្តបន្ទាប់

កូរ៉េខាងត្បូងមិនកត់សម្គាល់បានករណីឆ្លង MERS ក្នុងរយៈពេល ៥ ថ្ងៃជាបន្តបន្ទាប់

(VOVworld) – កូរ៉េខាងត្បូងមិនកត់សម្គាល់បានករណីឆ្លង មេរោគគ្រុនផ្តាសាយ មជ្ឈឹមបូព៌ារ (MERS) ណាមួយឡើយ ក្នុងរយៈពេល ៥ ថ្ងៃជាបន្តបន្ទាប់។