ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីលោក Truong Hoa Binh អញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យការងារបោះឆ្នោតនៅខេត្ត Dong Thap

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីលោក Truong Hoa Binh អញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យការងារបោះឆ្នោតនៅខេត្ត Dong Thap

(VOVWORLD) - ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី លោក Truong Hoa Binh បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ខេត្ត Dong Thapបន្តជំរុញការងារឃោសនាន ...
ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោក Vuong Dinh Hue អញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅខេត្ត Quang Ninh

ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោក Vuong Dinh Hue អញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅខេត្ត Quang Ninh

(VOVWORLD) - លោកប្រធានរដ្ឋសភា Vuong Dinh Hue សង្កត់ធ្ងន់ថា ខេត្ត Quang Ninh ត្រូវការ បន្តជ្រួតជ្រាបតម្រូវការនៃការបោះឆ្នោតសមាជិកសភា ...
ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan អញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយ គណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការងារបោះឆ្នោតខេត្ត Kien Giang

ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan អញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយ គណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការងារបោះឆ្នោតខេត្ត Kien Giang

(VOVWORLD) - លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា Nguyen Thi Kim Ngan ចាត់ទុកថា ជាតំបន់ព្រំដែនមួយ ទីក្រុង Ha Tien ចាំបាច់ត្រូវមានផែនការបម្រុងក្នុង ...
សន្និសីទហ្វឹកហាត់ការងារបោះឆ្នោតតំណាងរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៤និងបោះឆ្នោតតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់ជាន់

សន្និសីទហ្វឹកហាត់ការងារបោះឆ្នោតតំណាងរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៤និងបោះឆ្នោតតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់ជាន់

(VOVworld)-នាព្រឹកថ្ងៃទី៣កុម្ភៈនៅទីក្រុងហាណូយ ​គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃ យ៍នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម