ការកែទម្រង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់អង្គភាពអាជីវកម្មជាសកល៖ ចំណុច សំខាន់នៅកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីហិរញ្ញវត្ថុក្រុម G7

ការកែទម្រង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់អង្គភាពអាជីវកម្មជាសកល៖ ចំណុច សំខាន់នៅកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីហិរញ្ញវត្ថុក្រុម G7

(VOVWORLD) - កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីហិរញ្ញវត្ថុក្រុម G7 កំពុងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងថ្ងៃទី៤និងទី៥ខែ មិថុនានៅទីក្រុងឡុងដ៍ ប្រទេសអង់គ្លេស។
អង្គការសុខភាពពិភពលោកយល់ព្រមសិក្សាលើសំណើកែទម្រង់

អង្គការសុខភាពពិភពលោកយល់ព្រមសិក្សាលើសំណើកែទម្រង់

(VOVWORLD) - កាលពីថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា អង្គការសុខភាពពិភព លោក (WHO) បានយល់ព្រមនឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវលើសំណើកែទម្រង់ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពន ...
សហគ្រាសអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមរួមដៃគ្នាកែទម្រង់បែបបទរដ្ឋបាល

សហគ្រាសអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមរួមដៃគ្នាកែទម្រង់បែបបទរដ្ឋបាល

(VOVWORLD) - ក្រោមប្រធានបទ “ការកែទម្រង់បែប បទរដ្ឋបាល៖ កូនសោរគន្លឹះដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង EVFTA ប្រកប ដោយជោគជ័យ” សន្និសីទនេះ ប ...
ជំរុញការកែទម្រង់បែបបទរដ្ឋបាលដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ផលិតកម្ម

ជំរុញការកែទម្រង់បែបបទរដ្ឋបាលដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ផលិតកម្ម

(VOVWORLD) - បង្កើនប្រតិបត្តិការតាមរយៈបណ្តាញអ៊ិនធឺរណែត កាត់បន្ថយជាអតិប្បរមានូវបែបបទចាំបាច់ ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ប្រជាជននិងអា ...
បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រជាជននិងសហគ្រាស

បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រជាជននិងសហគ្រាស

(VOVWORLD) - ក្រុមការងាររបស់នាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី២ខែមករានៅរដ្ឋធានីហាណូយ អំពីការងារកសាង ឧបក ...
សន្ទស្សន៍កែទម្រង់រដ្ឋបាលឆ្នាំ ២០១៨ ប្រសើរជាងបើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៧

សន្ទស្សន៍កែទម្រង់រដ្ឋបាលឆ្នាំ ២០១៨ ប្រសើរជាងបើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៧

(VOVWORLD) - ក្នុងពិធីប្រកាសសន្ទស្សន៍កែទម្រង់រដ្ឋបាលឆ្នាំ ២០១៨ ដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការកែទម្រង់រដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋាភិបាល ន ...
នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញចូលរួមវេទិកាកែ ទម្រង់និងអភិវឌ្ឍន៍វៀតណាមលើកទី១

នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញចូលរួមវេទិកាកែ ទម្រង់និងអភិវឌ្ឍន៍វៀតណាមលើកទី១

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc បាន អញ្ជើញចូលរួមវេទិកាកែទម្រង់និងអភិវឌ្ឍន៍វៀតណាមឆ្នាំ២០១៨ ...
ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក Tran Dai Quang អញ្ជើញធ្វើជាអធិបតីក្នុងសម័យ ប្រជុំលើកទី៦នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឺមទទួលបន្ទុកការកែទម្រង់ផ្នែកយុត្តិធម៌

ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក Tran Dai Quang អញ្ជើញធ្វើជាអធិបតីក្នុងសម័យ ប្រជុំលើកទី៦នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឺមទទួលបន្ទុកការកែទម្រង់ផ្នែកយុត្តិធម៌

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា នៅរដ្ឋធានីហាណូយ គណៈកម្មា ធិការមជ្ឈឹម ទទួលបន្ទុកការកែទម្រង់ផ្នែកយុត្តិធម៌បានរៀបចំសម័យប្រជុំលើក ...
កំណែទម្រង់ផ្នែកប្រាក់បៀវត្តន៍៖ បង្កើនផលិតភាពពលកម្មនិងទាក់ទាញមនុស្សមានទេពកោសល្យ

កំណែទម្រង់ផ្នែកប្រាក់បៀវត្តន៍៖ បង្កើនផលិតភាពពលកម្មនិងទាក់ទាញមនុស្សមានទេពកោសល្យ

(VOVWORLD) - គម្រោងការណ៍កែទម្រង់គោលនយោបាយស្ដីពីប្រាក់បៀវត្តន៍ជាខ្លឹមសារមួយក្នុងចំណោមខ្លឹមសារដែលត្រូវបានយកមកពិភាក្សានៅសន្និបាតមជ្ឈឹ ...
ខេត្ត Quang Ninh នាំមុខបញ្ជីរៀបចំណាត់ថ្នាក់សន្ទស្សន៍កែទម្រង់រដ្ឋបាលឆ្នាំ២០១៧

ខេត្ត Quang Ninh នាំមុខបញ្ជីរៀបចំណាត់ថ្នាក់សន្ទស្សន៍កែទម្រង់រដ្ឋបាលឆ្នាំ២០១៧

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី២ខែឧសភានៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មការទទួលបន្ទុកកែទម្រង់ រដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋាភិបាល បានរៀបចំសន្និសីទ ប្រកាសសន្ទស្សន៍ ...
ប្រធានរដ្ឋលោក Tran Dai Quang ជួបធ្វើការជាមួយ គណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកការកែទម្រង់យុត្តិធម៌មជ្ឈឹម

ប្រធានរដ្ឋលោក Tran Dai Quang ជួបធ្វើការជាមួយ គណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកការកែទម្រង់យុត្តិធម៌មជ្ឈឹម

(VOVWORLD) - ថ្លែងមតិក្នុងជំនួបធ្វើការនាថ្ងៃទី២៨ កុម្ភៈ ប្រធានរដ្ឋលោក Tran Dai Quang ប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកការកែទម្រង់យុត្ត ...
ជំរុញខ្លាំងការពិនិត្យឡើងវិញ កាត់បន្ថយបែបបទរដ្ឋបាល

ជំរុញខ្លាំងការពិនិត្យឡើងវិញ កាត់បន្ថយបែបបទរដ្ឋបាល

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី៨ កុម្ភៈ បានប្រព្រឹត្តទៅសន្និសីទ អនឡាញបូកសរុបការងារកែ ទម្រង់រដ្ឋបាលឆ្នាំ២០១៧ អនុវត្តន៍ភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៨ ...
សិក្ខាសាលា៖ កែទម្រង់គោលនយោបាយប្រាក់បៀវត្ស បទពិសោធន៍អន្តរជាតិនិងវៀតណាម

សិក្ខាសាលា៖ កែទម្រង់គោលនយោបាយប្រាក់បៀវត្ស បទពិសោធន៍អន្តរជាតិនិងវៀតណាម

(VOVWORLD) -ថ្លែងមតិនៅក្នុងសិក្ខាសាលា៖ កែទម្រង់គោលនយោបាយប្រាក់បៀវត្ស បទពិសោធន៍អន្តរជាតិនិងវៀតណាម នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ធ្នូ ឧបនាយករដ្ឋមន្ ...
EC ប្រកាសផែនការកែទម្រង់ Eurozone

EC ប្រកាសផែនការកែទម្រង់ Eurozone

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ៦ ធ្នូ គណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុប (EC) បានប្រកាសទស្សនៈវិស័យអំពីកំណែទម្រង់តំបន់ចាយប្រាក់អឺរ៉ូ (Eurozone) ក្នុងនោះ រួ ...