ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Vu Van Ninh អញ្ចើញទៅទស្សនកិច្ចការងារនៅខេត្ត Quang Binh។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Vu Van Ninh អញ្ចើញទៅទស្សនកិច្ចការងារនៅខេត្ត Quang Binh។

VOV-ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម Vu Van Ninh នារសៀលថ្ងៃទី១៤មិនា​បាន​មកធ្វើការជាមួយថ្នាក់ ដឹកនាំស្នូលរបស់ក្រុមហ៊ុនចំកាត់ Viet Trung និង​ ...
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Vu Van Ninh ទទួលជួបសន្ទនាជាមួយគណៈប្រតិភូ អ្នកមានគុណូបការៈខេត្ត Quang Nam

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Vu Van Ninh ទទួលជួបសន្ទនាជាមួយគណៈប្រតិភូ អ្នកមានគុណូបការៈខេត្ត Quang Nam

យុទ្ធជនពិការ អ្នកម្តាយវីរភាពវៀតណាម អ្នកមាន គុណូបការៈ ក្នុងទូទាំងប្រទេស និយាយរួម និងខេត្ត Quang Nam និយាយដោយឡែក ក្នុងនោះ មានស្រុក T ...
ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចនិងបំពេញការងារនៅខេត្ត Quang Ninh

ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចនិងបំពេញការងារនៅខេត្ត Quang Ninh

បន្តដំណើរទស្សនកិច្ចនិងបំពេញការងារនៅខេត្ត Quang Ninh ភាគខាងជើងវៀតណាមក្នុងខែរកម្មករ ឆ្នាំ ២០១២ នារសៀលថ្ងៃទី ៦ ឧសភា ប្រធានរដ្ឋ វៀតណាម ...
សន្និសទការសែតប្រកាសលិទ្ធផលនៃសន្និសីទពន្លឿនការវិនិយោគនៅខេត្ត Quang Ninh

សន្និសទការសែតប្រកាសលិទ្ធផលនៃសន្និសីទពន្លឿនការវិនិយោគនៅខេត្ត Quang Ninh

(VOV) – នារសៀលថ្ងៃទី២៤កុម្ភៈ គណៈកម្មធិការប្រជា ជនខេត្ត Quang Ninh ភាគខាងជើងវៀតណាមបានរៀប ចំសន្និសទការសែតប្រកាសលិទ្ធផលនៃ សន្និសីទពន្ ...