ចម្រៀងThen របស់វៀតណាមត្រូវបានលើកតម្កើងជាបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិ

ចម្រៀងThen របស់វៀតណាមត្រូវបានលើកតម្កើងជាបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិ

(VOVWORLD) - បេតិកភណ្ឌនៃការអនុវត្តពិធី Then របស់ជនជាតិ Tay - Nung និង Thai នៅ វៀតណាមត្រូវបានអង្គការយូណេស្កូដាក់បណ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេត ...
បិទបញ្ចប់ក្រោយរយៈពេល២ថ្ងៃប្រព្រឹត្តទៅ មហោស្រពសិមហោស្រពសិល្បៈចម្រៀង Then ចាបី Tinh ទូទាំងប្រទេសលើកទី៦

បិទបញ្ចប់ក្រោយរយៈពេល២ថ្ងៃប្រព្រឹត្តទៅ មហោស្រពសិមហោស្រពសិល្បៈចម្រៀង Then ចាបី Tinh ទូទាំងប្រទេសលើកទី៦

(VOVWORLD) - ក្រោយរយៈពេល២ថ្ងៃប្រព្រឹត្តទៅ មហោស្រពសិល្បៈចម្រៀង Then ចាបី Tinh ទូទាំងប្រទេសវៀតណាមលើកទី៦ បានបិទបញ្ចប់នាយប់ថ្ងៃទី១៤ ឧស ...
ចម្រៀង Then នៅចំពោះមុខឱកាសបានទទួលស្គាល់ជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៏ពិភពលោក

ចម្រៀង Then នៅចំពោះមុខឱកាសបានទទួលស្គាល់ជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៏ពិភពលោក

Vovworld- ក្រសួងវប្បធម៏​កីឡា​នឹងទេសចរ​វៀត​ណាម កំពុ​​ង​​ កសាងសំណុំឯកសារ​ដាក់ជូនអង្គ​ការUNESCO សូមទទួល​ ស្គាល់ចម្រៀង Then ជា​បេតិកភណ ...