អភិវឌ្ឍវិស័យចិញ្ចឹមសត្វវៀតណាមតាមទិសឧស្សាហូបនីយកម្មនិងទំនើបកម្ម

អភិវឌ្ឍវិស័យចិញ្ចឹមសត្វវៀតណាមតាមទិសឧស្សាហូបនីយកម្មនិងទំនើបកម្ម

(VOVWORLD) - យុទ្ធសាស្ត្រដាក់ចេញគោលដៅរួមគឺដល់ឆ្នាំ២០៣០ វិស័យចិញ្ចឹមសត្វ របស់វៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រទេសជឿនលឿនក្នុងតំបន់ ហើយចក្ខុ ...
ជនជាតិ យ៉ាវ (Dao) នៅភូមិ Tun Tren ខេត្ត Lao Cai រួចផុតពីភាពក្រីក្រអាស្រ័យដោយគម្រោងការណ៍កសិកម្ម

ជនជាតិ យ៉ាវ (Dao) នៅភូមិ Tun Tren ខេត្ត Lao Cai រួចផុតពីភាពក្រីក្រអាស្រ័យដោយគម្រោងការណ៍កសិកម្ម

(VOVWORLD) - ភូមិ Tun Tren ស្ថិតនៅចម្ងាយ៩គីឡូម៉ែត្រពីមជ្ឈមណ្ឌលឃុំ Duong Quy ស្រុក Van Ban ខេត្ត Lao Cai ភាគខាងជើងវៀត ណាម ដោយមានគ្រ ...
រូបសណ្ឋានកសិកម្មស្អាតដោយមានទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតនៅខេត្ត Yen Bai

រូបសណ្ឋានកសិកម្មស្អាតដោយមានទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតនៅខេត្ត Yen Bai

(VOVWORLD) - ជាមួយការអភិវឌ្ឍកសិកម្មស្អាត ដែលគួបផ្សំនឹងការចិញ្ចឹមសត្វជាមួយការដាំដុះ ដំណាំ រូបសណ្ឋាននៃក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនវិនិយោគអភិវឌ្ឍ ...
សិក្ខាសាលាស្ដីពីការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកចិញ្ចឹមសត្វដោយនិរន្តភាពនិងធ្វើសមាហរណកម្ម

សិក្ខាសាលាស្ដីពីការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកចិញ្ចឹមសត្វដោយនិរន្តភាពនិងធ្វើសមាហរណកម្ម

(VOVworld) - នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ មិថុនា នៅទីក្រុងហូជី មិញ ភាគខាងត្បូងវៀត ណាម សមាគមន៍កសិកម្មនិង អភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានសហការជាមួយសមាគមន៍ ចិញ្ច ...