សិក្ខាសាលាជំរុញការវិនិយោគចូលក្នុងវៀតណាមនៅម៉ារ៉ុក

សិក្ខាសាលាជំរុញការវិនិយោគចូលក្នុងវៀតណាមនៅម៉ារ៉ុក

(VOVWORLD) - នាពេលថ្មីៗនេះ នៅខេត្ត Oujda ប្រទេសម៉ារ៉ុក បានប្រព្រឹត្តទៅសិក្ខាសាលាដោយប្រធានបទ «វៀតណាមទីផ្សារពោរពេញទៅដោយ លក្តានុភាព ច ...