ប្រទេសរុស្ស៊ីស្នើឲ្យមានការទទួលស្គាល់ជ័យជំនះលើកងទ័ពហ្វាស៊ីសជាបេតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក

ប្រទេសរុស្ស៊ីស្នើឲ្យមានការទទួលស្គាល់ជ័យជំនះលើកងទ័ពហ្វាស៊ីសជាបេតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២២ ខែមិថុនា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធរុស្ស៊ីលោកស្រី Valentina Matviyenko បានឲ្យដឹងថា ប្រទេសនេះសង្ឃឹមរាល់គំន ...