សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនទទួលបានវឌ្ឍនភាពក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទី ១

សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនទទួលបានវឌ្ឍនភាពក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទី ១

(VOVWORLD) - សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនទទួលបានវឌ្ឍនភាពក្នុងការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងទៅនឹងវិស័យកសិកម្មនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជ កម្មដំណាក ...
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទី១រវាងអាមេរិក-ចិនជួយដោះកិបបំផ្ទុះជម្លោះ

កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទី១រវាងអាមេរិក-ចិនជួយដោះកិបបំផ្ទុះជម្លោះ

(VOVWORLD) - សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនទើបតែបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទី១នៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន ដែលគូសសញ្ញានូវការ “ឈ ...
ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទី ១ ជាមួយចិននឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា នៅឯសេតវិមាន

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទី ១ ជាមួយចិននឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា នៅឯសេតវិមាន

(VOVWORLD) - ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនៅលើទំព័រ Twitter ផ្ទាល់ខ្លួន នាថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ នោះ ប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក Donald Trump បានអោយដ ...
តម្លៃប្រេងមានស្ទុះឡើងវិញបន្ទាប់ពីអាមេរិកនិងចិនឈានដល់សម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម” ដំណាក់កាលទី ១”

តម្លៃប្រេងមានស្ទុះឡើងវិញបន្ទាប់ពីអាមេរិកនិងចិនឈានដល់សម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម” ដំណាក់កាលទី ១”

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១៦ ខែធ្នូ តម្លៃប្រេងនៅលើពិភពលោកមានការកើនឡើងយ៉ាងស្រាលបន្តិចនៅក្នុងវគ្គប្រតិបត្តិការដើមសប្តាហ៍នេះ ដោយសារការរំព ...