កូរ៉េខាងត្បូងប្រើប្រាស់បញ្តាញសេវាកម្ម 5G ដំបូងបង្អស់នៅលើពិភពលោក

កូរ៉េខាងត្បូងប្រើប្រាស់បញ្តាញសេវាកម្ម 5G ដំបូងបង្អស់នៅលើពិភពលោក

(VOVWORLD) - រំលងអាមេរិកនិងចិន កូរ៉េខាងត្បូងនឹងក្លាយទៅជាប្រទេសដំបូងបង្អស់នៅលើពិភពលោកក្នុងការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់សេវាកម្ម 5G នៅថ្ងៃទី ...