តម្លៃប្រេងពិភពលោកធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុក ដល់កំរិតទាបបំផុតនាឆ្នាំ ២០១៦

តម្លៃប្រេងពិភពលោកធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុក ដល់កំរិតទាបបំផុតនាឆ្នាំ ២០១៦

(VOVWORLD) - ការបើកវគ្គជួញដូរដើមសប្តាហ៍ តម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះដល់កំរិតទាបបំផុតនាដើមឆ្នាំ ២០១៦។ មូលហេតុសំខាន់គឺដោយសារភាពបរាជ័យនៃកិច ...
តម្លៃប្រេងមានស្ទុះឡើងវិញបន្ទាប់ពីអាមេរិកនិងចិនឈានដល់សម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម” ដំណាក់កាលទី ១”

តម្លៃប្រេងមានស្ទុះឡើងវិញបន្ទាប់ពីអាមេរិកនិងចិនឈានដល់សម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម” ដំណាក់កាលទី ១”

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១៦ ខែធ្នូ តម្លៃប្រេងនៅលើពិភពលោកមានការកើនឡើងយ៉ាងស្រាលបន្តិចនៅក្នុងវគ្គប្រតិបត្តិការដើមសប្តាហ៍នេះ ដោយសារការរំព ...
តម្លៃប្រេងឡើងខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលជិត ៣០ ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានប្រេងនៅអារ៉ាប់ប៊ីសាអូឌីត

តម្លៃប្រេងឡើងខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលជិត ៣០ ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានប្រេងនៅអារ៉ាប់ប៊ីសាអូឌីត

(VOVWORLD) - តម្លៃប្រេងនៅលើពិភពលោកមានពេលខ្លះបានកើនឡើងជិត ២០% បន្ទាប់ពីយន្តហោះដ្រូនបើកបានវាយប្រហាររោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងធំបំផុតនៅលើពិភ ...