តំបន់ភាគកណ្តាលវៀតណាមជំនះនូវផលវិបាកបណ្តាមកពីទឹកជំនន់ផងនិងទប់ទល់ជាមួយព្យុះ Molave ផង

តំបន់ភាគកណ្តាលវៀតណាមជំនះនូវផលវិបាកបណ្តាមកពីទឹកជំនន់ផងនិងទប់ទល់ជាមួយព្យុះ Molave ផង

(VOVWORLD) - ដើម្បីទប់ទល់នឹងព្យុះ Molave ការិយាល័យអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មា ធិការមជ្ឈឹមដឹកនាំការបង្ការនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រោះមហន្តរាយបាន ...
កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការទូទាត់លើការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័ននៅតំបន់ភាគកណ្តាលប៉ែកខាងជើងវៀតណាម

កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការទូទាត់លើការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័ននៅតំបន់ភាគកណ្តាលប៉ែកខាងជើងវៀតណាម

(VOVWORLD) - នារសៀលថ្ងៃទី ២២ ខែតុលា នៅទីក្រុងហាណូយបានប្រព្រឹត្តទៅពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពីការទូទាត់លើការកាត់បន្ថយការប ...
បន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំនះផលវិបាកបណ្តាលមកពីទឹកជំនន់នៅតំបន់ភាគកណ្តាលវៀតណាម

បន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំនះផលវិបាកបណ្តាលមកពីទឹកជំនន់នៅតំបន់ភាគកណ្តាលវៀតណាម

(VOVWORLD) - ក្នុងដំណើរបំពេញការងារនៅតំបន់ភាគកណ្តាល នារសៀលថ្ងៃទី ២១ ខែតុលា លោកTruong Hoa Binh ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋាភិបា ...
ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងទឹកជំនន់បង្កការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាជននិងទ្រព្យសម្បត្តិនៅតំបន់ភាគកណ្តាលនិងតំបន់ Tay Nguyen

ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងទឹកជំនន់បង្កការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាជននិងទ្រព្យសម្បត្តិនៅតំបន់ភាគកណ្តាលនិងតំបន់ Tay Nguyen

(VOVWORLD) - ខេត្តនិងទីក្រុងដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារទឹកជំនន់រួមមាន៖ ខេត្ត Quang Tri, Quang Binh, Thua Thien Hue, Da Nang, ...