ឱសថការី Huong Lien ជាមួយផលិតផល Kovir បង្ការប្រឆាំងវីរុសជ្រាតចូលសារពាង្គកាយ

ឱសថការី Huong Lien ជាមួយផលិតផល Kovir បង្ការប្រឆាំងវីរុសជ្រាតចូលសារពាង្គកាយ

(VOVWORLD) - ចាប់តាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ ប្រជាជនវៀតណាមបានចេះប្រើ ប្រាស់ខ្ទឹមសនិងឱសថបុរាណជាច្រើនផ្សេងទៀតដើម្បីបង្ការប្រឆាំងវីរុសជ្រាត ...
ផលិតផលចំនួន៦២ទទួលបានកិត្តិនាម”ផ្កាយថ្នាំវៀតណាម”

ផលិតផលចំនួន៦២ទទួលបានកិត្តិនាម”ផ្កាយថ្នាំវៀតណាម”

(VOVworld) - នាយប់ថ្ងៃទី២១ មេសា នៅរដ្ឋធានីហា ណូយ ក្រសួងសុខាភិបាលវៀត ណាម បានរៀបចំពិធី លើកដម្កើងនិងប្រគល់រង្វាន់ “ផ្កាយថ្នាំវៀតណាម” ...
កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយ៖ជនវៀតណាមផ្តល់អាទិភាព​ប្រើថ្នាំសង្កូវវៀតណាមបានបង្ហាញមុខ

កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយ៖ជនវៀតណាមផ្តល់អាទិភាព​ប្រើថ្នាំសង្កូវវៀតណាមបានបង្ហាញមុខ

(VOV)_នាថ្ងៃទី២០ធ្នូ នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្រឹត្តទៅពិធី​បង្ហាញមុខ កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយ៖មាកា៍ថ្នាំវៀតណាម ដោយមានគោលបំណង ​