អ៊ីរ៉ង់ស្នើរឱ្យចក្រភពអង់គ្លេសដោះលែងនាវាដឹកប្រេងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងទឹកដីហ្គីបលែរតា (Gibraltar)

អ៊ីរ៉ង់ស្នើរឱ្យចក្រភពអង់គ្លេសដោះលែងនាវាដឹកប្រេងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងទឹកដីហ្គីបលែរតា (Gibraltar)

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ៥ ខែកក្កដា អ៊ីរ៉ង់បានស្នើឱ្យចក្រភពអង់គ្លេសដោះលែងនាវាដឹកប្រេងដែលត្រូវបានចាប់ឃាត់នៅក្នុងទឹកដីនៃ Gibraltar ចំណុ ...