ធនាគារពិភពលោកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចផ្តល់ថវិកាបន្ទាន់ដល់ប្រទេសអាហ្វ្រិក ចំនួន ៣០ ដើម្បីទទួលបានវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩

ធនាគារពិភពលោកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចផ្តល់ថវិកាបន្ទាន់ដល់ប្រទេសអាហ្វ្រិក ចំនួន ៣០ ដើម្បីទទួលបានវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩

(VOVWORLD) - រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន មានប្រទេសអាហ្វ្រិកយ៉ាងតិចតូចណាស់ ដែលបានអនុវត្តកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជាទូទៅ ខណៈដែលប្រទេសម ...
ធនាគារពិភពលោក (WB) ៖ សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងមានកំណើនជាវិជ្ជមាននៅឆ្នាំ ២០២១

ធនាគារពិភពលោក (WB) ៖ សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងមានកំណើនជាវិជ្ជមាននៅឆ្នាំ ២០២១

(VOVWORLD) - នៅក្នុងរបាយការណ៍ស្តីពីយថាទស្សន៍វិស័យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ដែលចេញផ្សាយដោយធនាគារពិភពលោក (WB) កាលពីថ្ងៃទី ៥ ខែមករា បានឲ្យដឹង ...
ធនាគារពិភពលោកត្រៀមជាស្រេចសហប្រតិបត្តិការនិងជួយឧបត្ថម្ភវៀតណាមលើវិស័យជាច្រើន

ធនាគារពិភពលោកត្រៀមជាស្រេចសហប្រតិបត្តិការនិងជួយឧបត្ថម្ភវៀតណាមលើវិស័យជាច្រើន

(VOVWORLD) - លោកឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស Pham Binh Minh បាន សង្កត់ធ្ងន់ថា វៀតណាមវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការជួយឧបត្ថម្ភប្រកប ...
ធនាគារពិភពលោកព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមមានកំណើនពី ២,៥ទៅ ៣% នៅឆ្នាំ ២០២០

ធនាគារពិភពលោកព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមមានកំណើនពី ២,៥ទៅ ៣% នៅឆ្នាំ ២០២០

(VOVWORLD) - ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់វៀតណាម (GDP) អាច កើនឡើងពី ២,៥ ទៅ ៣.០ % នៅឆ្នាំ ២០២០ ដោយមានការស្តារឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំន ...
សន្ទស្សន៍សឹងតែទាំងអស់បង្ហាញឲ្យឃើញនូវលទ្ធភាពស្ដារឡើងវិញរបស់សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម

សន្ទស្សន៍សឹងតែទាំងអស់បង្ហាញឲ្យឃើញនូវលទ្ធភាពស្ដារឡើងវិញរបស់សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម

(VOVWORLD) - គួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ថា គិតត្រឹមចុងខែសីហាឆ្នាំ២០២០ ទុនបម្រុងរូបីយប័ណ្ឌបរទេស របស់ធនាគារដ្ឋមាន៩២ពាន់លានដុល្លាអាមេរិក ពោល ...
ក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ២០២០សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមបន្តស្ដារឡើងវិញ

ក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ២០២០សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមបន្តស្ដារឡើងវិញ

(VOVWORLD) - ទំហំនាំចេញស្មើនឹងខែ កក្កដាឆ្នាំ២០១៩ ដោយមិនអើពើដល់ការរអាក់រអួលនៃសេដ្ឋកិច្ចសកល ខណៈដែលលំហូរទុនវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសធ្ល ...
ធនាគារពិភពលោកធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មនូវសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីបូព៌ា-ប៉ាស៊ីហ្វិកនិងវាយតម្លៃចំពោះសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម

ធនាគារពិភពលោកធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មនូវសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីបូព៌ា-ប៉ាស៊ីហ្វិកនិងវាយតម្លៃចំពោះសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម

(VOVWORLD) - ចំពោះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅវៀតណាម WB បានព្យាករណ៍ថា វៀតណាម នឹងទទួលបានកំណើនចំនួន៦,៦%ក្នុងឆ្នាំនេះ និង៦,៥%ក្នុងឆ្នាំ២០២០ ព ...
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមនៅតែមានយថាទស្សន៍ដ៏សកម្មក្នុងកាលៈទេសៈនាបច្ចុប្បន្ន

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមនៅតែមានយថាទស្សន៍ដ៏សកម្មក្នុងកាលៈទេសៈនាបច្ចុប្បន្ន

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា នៅរដ្ឋធានីហាណូយ ធនាគារពិភពលោក (WB) នៅ វៀតណាម បានប្រកាសរបាយការណ៍ជាប្រចាំឆ្នាំរបស់ WB ស្ដីពីស្ថានភាព ...
ថ្នាក់ដឹកនាំធនាគារពិភពលោកផ្ញើររបាយការណ៍ថ្មីៗបំផុតស្ដីពីសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវៀតណាមជូនចំពោះនាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc

ថ្នាក់ដឹកនាំធនាគារពិភពលោកផ្ញើររបាយការណ៍ថ្មីៗបំផុតស្ដីពីសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវៀតណាមជូនចំពោះនាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា នៅរដ្ឋធានីហាណូយ នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc បានអញ្ជើញទទួលជួបជាមួយនាយកជាតិនៃធនាគារពិភ ...
ធនាគារពិភពលោកផ្ដល់កញ្ចប់ឥណទានដើមដំបូងជួយឧបត្ថម្ភការកែទម្រង់របៀបរបបសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនគរប្រកបដោយចីរភាពនៅទីក្រុងហូជីមិញ

ធនាគារពិភពលោកផ្ដល់កញ្ចប់ឥណទានដើមដំបូងជួយឧបត្ថម្ភការកែទម្រង់របៀបរបបសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនគរប្រកបដោយចីរភាពនៅទីក្រុងហូជីមិញ

(VOVWORLD) - កម្មវិធីនេះត្រូវបានរចនាសំដៅជួយឧបត្ថម្ភដល់កំណែទម្រង់លើវិស័យសំ ខាន់នានាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងហូជីមិញ រួមមានវិស័យ រៀបចំដ ...
WB វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះល្បឿនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា

WB វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះល្បឿនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា

(VOVWORLD) - នាបច្ចុប្បន្ន ទីផ្សារអឺរ៉ុបស្រូបយក ប្រមាណ១/៣នៃបរិមាណផលិតផលនាំចេញសរុបរបស់កម្ពុជា ជាពិសេសគឺ ផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង ...
ធនាគារពិភពលោក៖ សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមសម្រេចបានកំណើនប្រកបដោយចីរភាព

ធនាគារពិភពលោក៖ សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមសម្រេចបានកំណើនប្រកបដោយចីរភាព

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ ធនាគារពិភពលោកប្រចាំវៀតណាម បានប្រកាសរបាយការណ៍បូកសរុបស្ថានភាព អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម ...
ទីក្រុងហូជីមិញនិងធនាគារពិភពលោកបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

ទីក្រុងហូជីមិញនិងធនាគារពិភពលោកបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

(VOVWORLD) -នាយប់ថ្ងៃទី ១៤ ខែវិច្ឆិកានៅទីក្រុងហូជីមិញ លោក Nguyen Thanh Phong ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញបានទទួលជួបលោក ...
ធនាគារពិភពលោកបន្តគាំទ្រវៀតណាមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានគរូបនីយកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងបំរែបំរួលអាកាសធាតុ

ធនាគារពិភពលោកបន្តគាំទ្រវៀតណាមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានគរូបនីយកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងបំរែបំរួលអាកាសធាតុ

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅវៀតណាមបានអោយដឹង ថា៖ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងនៅវៀតណាមអនុប្រធានធនាគារពិភពលោកទទួល ...
ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan បានទទួលជួបសន្ទនាជាមួយអគ្គនាយិការ នៃធនាគារពិភពលោក (WB)

ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan បានទទួលជួបសន្ទនាជាមួយអគ្គនាយិការ នៃធនាគារពិភពលោក (WB)

(VOV)_នារសៀលថ្ងៃទី ២៣ មិនា នៅជំនួបជាមួយ អគ្គនាយិការ នៃ​ធនាគារ​ពិភពលោក (WB) លោកស្រី Kristalina Georgieva ប្រធានរដ្ឋសភា​វៀតណាម​ លោកស ...
ធនាគារពិភពលោក និងបន្តសហប្រតិបត្តិការ ជួយជ្រោមជ្រែងវៀតណាម ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍

ធនាគារពិភពលោក និងបន្តសហប្រតិបត្តិការ ជួយជ្រោមជ្រែងវៀតណាម ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍

(VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ មិនា មានជំនួបសន្ទនារវាង នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Nguyen Xuan Phucជាមួយអគ្គ នាយិការប្រតិបត្តិ នៃធនាគារពិភពលោក (WB) ...
ធនាគារពិភពលោកផ្តល់ប្រាក់ជំនួយ៥០ហ្មឺន USD អនុវត្តកម្មវិធីបៃតង់-ស្អាត-អនាម័យនៅ Can Tho

ធនាគារពិភពលោកផ្តល់ប្រាក់ជំនួយ៥០ហ្មឺន USD អនុវត្តកម្មវិធីបៃតង់-ស្អាត-អនាម័យនៅ Can Tho

(VOV)_ នាថ្ងៃទី២១កុម្ភះ នៅក្នុងជំនួបធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការ​ប្រជាជន​ទីក្រុង Can Tho និងបណ្ដាមន្ទីរ ស្ថាប័នទាក់ទិននានា របស់ទីក្រុ ...