សម័យប្រជុំលើកទី ៨ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤ បានបិទបញ្ជប់ប្រកបដោយជោគជ័យ

សម័យប្រជុំលើកទី ៨ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤ បានបិទបញ្ជប់ប្រកបដោយជោគជ័យ

(VOVWORLD) - នៅក្នុងសុន្ទរកថាបិទសម័យប្រជុំលើកទី ៨ រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៤ នារសៀល ថ្ងៃទី ២៧ ខែវិច្ឆិកានោះ ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោកស្រី N ...
កិច្ចប្រជុំលើកទី ៨ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤៖ ការកៀងគរប្រភពធនធានឯកជនតាមរយៈការវិនិយោគ PPP

កិច្ចប្រជុំលើកទី ៨ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤៖ ការកៀងគរប្រភពធនធានឯកជនតាមរយៈការវិនិយោគ PPP

(VOVWORLD) - បន្តកិច្ចប្រជុំលើកទី ៨ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤ នោះ នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែវិច្ឆិកា អង្គប្រជុំបានពិភាក្សាអំពីច្បាប់វិនិយ ...
កិច្ចប្រជុំលើកទី៨ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤៖ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Long Thanh បង្កើតកម្លាំងចលករសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

កិច្ចប្រជុំលើកទី៨ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤៖ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Long Thanh បង្កើតកម្លាំងចលករសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែវិច្ឆិកា រដ្ឋសភាបានពិភាក្សានៅសាលប្រជុំ ស្តីពីរបាយការណ៍សិក្សាលទ្ធភាពអំពីគម្រោងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាត ...
សម័យប្រជុំលើកទី ៨ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤៖ ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមនៅសមុទ្រខាងកើត

សម័យប្រជុំលើកទី ៨ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤៖ ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមនៅសមុទ្រខាងកើត

(VOVWORLD) - ក្នុងសម័យប្រជុំពិភាក្សាស្តីអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមនៅឯសម័យប្រជុំលើកទី ៨ រដ្ឋសភាវៀត ណាមនីតិកាលទី ១៤ ដែលបានប្រព្រឹត ...
សេចក្តីប្រកាសស្តីពីការបើកសម័យប្រជុំលើកទី ៨ រដ្ឋសភាវៀតណាម នីតិកាលទី១៤

សេចក្តីប្រកាសស្តីពីការបើកសម័យប្រជុំលើកទី ៨ រដ្ឋសភាវៀតណាម នីតិកាលទី១៤

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃច័ន្ទ ទី ២១ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៩ រដ្ឋ សភានីតិកាលទី ១៤ នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀត ណាម បានបើកជាផ្លូវការនូវសម័យប្រជុំលើក ...
សម័យប្រជុំលើកទី ៧ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤ បានបិទបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ

សម័យប្រជុំលើកទី ៧ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤ បានបិទបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ

(VOVWORLD) - នារសៀលថ្ងៃទី ១៤ ខែមិថុនា រដ្ឋសភា វៀតណាមបានប្រារព្ធពិធីបិទសម័យប្រជុំលើកទី ៧ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤។ ក្រោយរយះពេល ២០ ...
សម័យប្រជុំលើកទី៧ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤៖ កំណត់បញ្ហាប្រឈមដើម្បីរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិ

សម័យប្រជុំលើកទី៧ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤៖ កំណត់បញ្ហាប្រឈមដើម្បីរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិ

(VOVWORLD) - ក្រោយរយះពេលជាងមួយខែធ្វើការដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នោះ សម័យប្រជុំលើកទី ៧ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤ បានបិទនាថ្ងៃទី ១ ...
បន្តសម័យប្រជុំលើកទី៧ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤

បន្តសម័យប្រជុំលើកទី៧ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤

(VOVWORLD) - បន្តកម្មវិធីនៃសម័យប្រជុំលើកទី ៧ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤នោះ ក្នុងកិច្ចពិភាក្សានាព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែមិថុនា អំពីគម្រោងច្ប ...
សម័យប្រជុំលើកទី៧ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤ បានពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច - សង្គម

សម័យប្រជុំលើកទី៧ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤ បានពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច - សង្គម

(VOVWORLD) - បន្តសម័យប្រជុំលើកទី៧ រដ្ឋសភាវៀត ណាមនីតិកាលទី១៤ នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា អង្គប្រជុំបានពិភាក្សាអំពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តផែនក ...
សន្និបាតលើកទី១០នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស នីតិកាលទី១២ បានបិទបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ

សន្និបាតលើកទី១០នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស នីតិកាលទី១២ បានបិទបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា សន្និបាតលើក ទី១០ នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស នីតិកាលទី១២ បានបិទបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ ក្រោយរយៈពេល៣ ...
សប្តាហ៍ធ្វើការទី៤នៃកិច្ចប្រជុំលើកទី៦រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤

សប្តាហ៍ធ្វើការទី៤នៃកិច្ចប្រជុំលើកទី៦រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី១២ខែវិច្ឆិកា រដ្ឋសភាបានចាប់ផ្តើមសប្តាហ៍ធ្វើការទី៤នៃកិច្ចប្រជុំលើកទី៦។ នាពេលព្រឹក រដ្ឋសភាបានអនុម័តជាឯកឆ័ន្ទនូវ ...
កិច្ចប្រជុំលើកទី៦ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤៖ បង្កើនការជួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គមតំបន់ជនជាតិភាគតិច

កិច្ចប្រជុំលើកទី៦ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤៖ បង្កើនការជួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គមតំបន់ជនជាតិភាគតិច

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី២៧ខែតុលា រដ្ឋសភា បានបន្ត ពិភាក្សាអំពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច - សង្គមឆ្នាំ២០១៨ និងរយៈពេល៣ឆ្នាំនៃការអនុវត្តផែ ...
កិច្ចប្រជុំលើកទី៦រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤បានប្រារព្ធយ៉ាងមហោឡារិក

កិច្ចប្រជុំលើកទី៦រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤បានប្រារព្ធយ៉ាងមហោឡារិក

(VOVWORLD) - កិច្ចប្រជុំលើកទី៦ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤ បានប្រារព្ធយ៉ាងមហោឡារិកនៅវិមានរដ្ឋសភា នៃរដ្ឋធានីហាណូយ ដោយមានការចូលរួមរបស់ ...
សន្និបាតមជ្ឈិមលើកទី៨នីតិកាលទី១២បានសម្រេចទាំងសុ្រងនូវកម្មវិធីដែលបានដាក់ចេញ

សន្និបាតមជ្ឈិមលើកទី៨នីតិកាលទី១២បានសម្រេចទាំងសុ្រងនូវកម្មវិធីដែលបានដាក់ចេញ

(VOVWORLD) - បន្ទាប់ពីពិធីបិទសន្និបាតមជ្ឈិមលើកទី៨ នីតិកាលទី១២នារសៀលថ្ងៃទី ៦ ខែតុលាឆ្នាំ២០១៨មក គណៈ កម្មាធិការឃោសនានិងអប់រំមជ្ឈិម បា ...
សន្និបាតមជ្ឈិមលើកទី៨នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សនីតិកាលទី១២បានបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ

សន្និបាតមជ្ឈិមលើកទី៨នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សនីតិកាលទី១២បានបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ

(VOVWORLD) - សន្និបាតមជ្ឈិមលើកទី ៨ នៃគណៈកម្មា ធិការមជ្ឈិមបក្សនីតិកាលទី១២ បានបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ នារសៀលថ្ងៃទី ៦ ខែតុលានៅរដ្ឋធានីហា ...
សន្និបាតលើកទី៨នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សនីតិកាលទី១២នឹងបានប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី២ដល់ថ្ងៃទី៦ខែតុលា

សន្និបាតលើកទី៨នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សនីតិកាលទី១២នឹងបានប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី២ដល់ថ្ងៃទី៦ខែតុលា

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ខែកញ្ញានៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មាធិការឃោសនានិងអប់រំមជ្ឈឹមបានរួមសហការជាមួយខុទ្ទកាល័យមជ្ឈឹមបក្ស រៀបចំសន្និស ...
នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc បញ្ចប់ដំណើរចូលរួម សម័យប្រជុំជាន់ខ្ពស់នៃមហាសន្និបាតអ.ស.បនីតិកាល៧៣

នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc បញ្ចប់ដំណើរចូលរួម សម័យប្រជុំជាន់ខ្ពស់នៃមហាសន្និបាតអ.ស.បនីតិកាល៧៣

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា នាយករដ្ឋមន្រ្តីលោក Nguyen Xuan Phuc ដឹកនាំ គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម អញ្ជើញវិលត្រឡប់មកទីក្រុង ...
សកម្មភាពរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម លោក Pham Binh Minh នៅខាងក្រៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនីតិកាលទី៧៣

សកម្មភាពរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម លោក Pham Binh Minh នៅខាងក្រៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនីតិកាលទី៧៣

(VOVWORLD) - នៅខាងក្រៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនីតិកាលទី៧៣ ដែលបានប្រារព្វធ្វើឡើងនៅទីក្រុងញូកយ៉ក (សហរដ្ឋអាមេរិក) នាថ្ងៃទី២៦ខែកញ ...