សម័យប្រជុំលើកទី១រដ្ឋសភាកម្ពុជានីតិកាលទី៦បានប្រារព្ធជាផ្លូវការ

សម័យប្រជុំលើកទី១រដ្ឋសភាកម្ពុជានីតិកាលទី៦បានប្រារព្ធជាផ្លូវការ

(VOVWORLD) - ពិធីបើកសម័យប្រជុំលើកដំបូងនៃរដ្ឋសភាកម្ពុជា នីតិកាលទី៦បានប្រារព្ធនាព្រឹកថ្ងៃទី៥ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៨នៅរាជធានីភ្នំពេញ ក្រោមព ...
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះអាសនៈភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានីតិកាលទី៦

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះអាសនៈភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានីតិកាលទី៦

(VOVWORLD) - យោងតាមលទ្ធផលបឋម គណបក្សប្រ ជាជនកម្ពុជា (CPP) ដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រី សម្តេច តេជោ ហ៊ុនសែន បានឈ្នះអាសនៈភាគច្រើននៅក្នុងក ...
ប្រជាជនកម្ពុជាចាប់ផ្តើមបោះឆ្នោតសភា នីតិកាលទី៦

ប្រជាជនកម្ពុជាចាប់ផ្តើមបោះឆ្នោតសភា នីតិកាលទី៦

(VOVWORLD) - ចាប់ពីម៉ោង៧ ព្រឹក នាថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ប្រជាជនកម្ពុជាបានចាប់ផ្តើមទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន ២២.៩៦៧ ទូ ...
ថ្ងៃចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតនៅកម្ពុជា

ថ្ងៃចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតនៅកម្ពុជា

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា យុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងក្នុងការបោះឆ្នោត រដ្ឋសភាកម្ពុជានីតិកាលទី៦ បានឈានចូលថ្ងៃចុងក្រោយ ក្រោយរយៈពេ ...
កិច្ចប្រជុំលើកទី៥ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤បានបិទបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ

កិច្ចប្រជុំលើកទី៥ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤បានបិទបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥មិថុនានៅវិមានរដ្ឋសភានៃរដ្ឋធានីហាណូយ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤បានបើកសម័យប្រជុំបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំលើកទី៥។
មតិរបស់ប្រជាជនស្តីពីសន្និបាតមជ្ឈឹមបក្សលើកទី ៧ នីតិកាលទី ១២

មតិរបស់ប្រជាជនស្តីពីសន្និបាតមជ្ឈឹមបក្សលើកទី ៧ នីតិកាលទី ១២

(VOVWORLD) - ក្នុងរយៈពេលប្រព្រឹត្តទៅសន្និបាតមជ្ឈឹមបក្សលើកទី ៧ នីតិកាលទី ១២ ចាប់ពីថ្ងៃទី ៧ ដល់ទី ១២ ឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ បញ្ហាសំខាន់ ...
ថ្ងៃធ្វើការទី៤ សន្និបាតលើកទី៧ គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិមជ្ឈឹមបក្សនីតិកាលទី១២

ថ្ងៃធ្វើការទី៤ សន្និបាតលើកទី៧ គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិមជ្ឈឹមបក្សនីតិកាលទី១២

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី១០ខែឧសភា ជាថ្ងៃធ្វើការទី៤ នៃសន្និបាតលើកទី៧ គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិមជ្ឈឹមបក្ស នីតិកាលទី១២។ អង្គប្រជុំបានធ្វើការ ...

ថ្ងៃធ្វើការទី៤នៃសន្និបាតលើកទី៧គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សនីតិកាលទី១២

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី១០ខែឧសភា ជាថ្ងៃធ្វើការទី៤នៃសន្និបាតមជ្ឈឹមលើកទី៧ គណៈកម្មាធិការ មជ្ឈឹមបក្សនីតិកាលទី១២។ ក្នុងថ្ងៃនេះ អង្គប្រជុំបា ...
សន្និបាតមជ្ឈឹមលើកទី៧នីតិកាលទី១២ពិភាក្សាលើគម្រោងការកសាងជួរកម្មាភិបាលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់

សន្និបាតមជ្ឈឹមលើកទី៧នីតិកាលទី១២ពិភាក្សាលើគម្រោងការកសាងជួរកម្មាភិបាលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី៨ឧសភា សន្និបាតមជ្ឈឹមលើកទី៧ គណៈ កម្មាធិការប្រតិបត្តិមជ្ឈឹមនីតិកាល ទី១២បានឈានចូលថ្ងៃធ្វើការទី២។
ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានីតិកាលទី៤ បើកសម័យប្រជុំជាលើកដំបូង

ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានីតិកាលទី៤ បើកសម័យប្រជុំជាលើកដំបូង

(VOVWORLD) - នៅរាជធានីភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសា ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានីតិកាលទី៤ បានបើកសម័យប្រជុំជាលើកដំបូងក្រោមអធិបតីភាពរបស់ ព្រ ...
ការិយាល័យនយោបាយបើកកិច្ចប្រជុំផ្តល់មតិលើគម្រោងការសម្រាប់ដាក់ជូនសន្និបាតមជ្ឈឹមលើកទី៧នីតិកាលទី១២

ការិយាល័យនយោបាយបើកកិច្ចប្រជុំផ្តល់មតិលើគម្រោងការសម្រាប់ដាក់ជូនសន្និបាតមជ្ឈឹមលើកទី៧នីតិកាលទី១២

(VOVWORLD) -ក្នុងរយៈពេលពីរថ្ងៃគឺថ្ងៃទី ១១និង១២ខែមេសានៅទីស្នាក់ការមជ្ឈឹមបក្ស ក្រោម អធិបតីរបស់អគ្គលេខាបក្ស លោក Nguyen Phu Trong ការិ ...
គណៈលេខាបើកកិច្ចប្រជុំ ផ្តល់មតិអំពីលទ្ធផលអនុវត្តន៍សេចក្តីសម្រេចមជ្ឈឹម៤នីតិកាលទី១២និងសារាចរលេខ០៥

គណៈលេខាបើកកិច្ចប្រជុំ ផ្តល់មតិអំពីលទ្ធផលអនុវត្តន៍សេចក្តីសម្រេចមជ្ឈឹម៤នីតិកាលទី១២និងសារាចរលេខ០៥

(VOVWORLD) -ការបង្កើនការកសាងបក្ស ដោយផ្សាភ្ជាប់ជាមួយសារាចរលេខ០៥នៃការិយាល័យនយោបាយ អំពីជម្រុញការសិក្សានិងធ្វើតាមសតិអារម្មណ៍ សីលធម៌និង ...
កិច្ចប្រជុំលើកទី៤ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤បានបិទបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ

កិច្ចប្រជុំលើកទី៤ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤បានបិទបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ

(VOVWORLD) -កិច្ចប្រជុំលើកទី៤ រដ្ឋសភា វៀតណាមនីតិកាលទី១៤បានបិទបញ្ចប់ប្រ កបដោយជោគ ជ័យនារសៀលថ្ងៃទី២៤វិច្ឆិកានៅទីក្រុងហាណូយ។
សម័យប្រជុំលើកទី៤ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤៖ផ្លាស់ប្តូរថ្មី ប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រសិទ្ធភាព

សម័យប្រជុំលើកទី៤ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤៖ផ្លាស់ប្តូរថ្មី ប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រសិទ្ធភាព

(VOVWORLD) -ក្រោយរយះពេលមួយខែធ្វើការ សម័យប្រជុំលើកទី ៤ នៃរដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី XIV បានបិទនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៧ នៅទីក្រុ ...
បន្តសកម្មភាពនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី៤រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤

បន្តសកម្មភាពនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី៤រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤

(VOVWORLD) -បន្តកម្មវិធីធ្វើការនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី៤ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤ នាព្រឹក ថ្ងៃទី២៧តុលា អង្គប្រជុំបានពិភាក្សាលើរបាយការស្រ ...
បក្សកុម្មុយនីស្តចិននីតិកាលទី១៩បង្ហាញនូវថ្នាក់ដឹកនាំថ្មី

បក្សកុម្មុយនីស្តចិននីតិកាលទី១៩បង្ហាញនូវថ្នាក់ដឹកនាំថ្មី

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី២៥ តុលា គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកុម្មុយនីស្តចិននីតិកាលទី១៩ បានដំណើរការសម័យប្រជុំលើកដំបូង ហើយបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក ...
កិច្ចប្រជុំលើកទី៤ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤នឹងបានប្រារព្ធនាថ្ងៃទី២៣តុលា

កិច្ចប្រជុំលើកទី៤ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤នឹងបានប្រារព្ធនាថ្ងៃទី២៣តុលា

(VOVWORLD) -នារសៀលថ្ងៃទី២០តុលានៅវិមានរដ្ឋសភា អគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភានិងជាប្រធាន ខុទ្ទកាល័យរដ្ឋសភា លោក Nguyen Hanh Phuc បានអញ្ជើញជាអធី ...
ថ្ងៃធ្ធ្វើការទី​៤​នៃសន្និបាតគណៈកម្មាធិការមជ្ឍឹមបក្សកម្មុយនិស្តវៀតណាមនីតិកាលទី១២

ថ្ងៃធ្ធ្វើការទី​៤​នៃសន្និបាតគណៈកម្មាធិការមជ្ឍឹមបក្សកម្មុយនិស្តវៀតណាមនីតិកាលទី១២

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី៧តុលាសន្និបាតលើកទី៦គណៈកម្មាធិការមជ្ឍឹមបក្សកម្មុយនិស្តវៀតណាមនីតិកាលទី១២បន្តថ្ងៃធ្វើការទី៤។បណ្ដាអង្គសន្និបាតបាន ...
ថ្ងៃធ្វើការទី ៣ នៃសន្និបាតលើកទី ៦ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកម្មុយនិស្តវៀតណាមនីតិកាលទី ១២

ថ្ងៃធ្វើការទី ៣ នៃសន្និបាតលើកទី ៦ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកម្មុយនិស្តវៀតណាមនីតិកាលទី ១២

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១៦ តុលា សន្និបាតលើកទី ៦ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកម្មុយនិស្តវៀតណាមនីតិកាលទី ១២ បានឈានចូលថ្ងៃធ្វើការទី ៣។
សាធារណៈមតិលើខ្លឹមសារមួយចំនួននៃសន្និបាតមជ្ឈឹមលើកទី៦នីតិកាលទី១២

សាធារណៈមតិលើខ្លឹមសារមួយចំនួននៃសន្និបាតមជ្ឈឹមលើកទី៦នីតិកាលទី១២

(VOVWORLD) -សន្និបាតមជ្ឈឹមលើកទី៦នីតិកាលទី១២បានបើកនាថ្ងៃទី៤តុលា ដែលទាក់ ទាញ ការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រជាជនច្រើនកុះករ ព្រោះថា រាល់បញ្ហ ...