សម័យប្រជុំលើកទី ៣ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤៖ ផ្លាស់ប្តូរថ្មីនិងសាមគ្គីភាពដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន

សម័យប្រជុំលើកទី ៣ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤៖ ផ្លាស់ប្តូរថ្មីនិងសាមគ្គីភាពដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ២១ មិថុនា សម័យប្រជុំលើកទី ៣ រដ្ឋសភា វៀតណាមនីតិកាលទី ១៤ បានបិទបញ្ចប់ក្រោយរយៈពេល ៤ សប្តាហ៍ធ្វើការ។ ចំណុចល ...
សន្និបាតមជ្ឈឹមបក្សលើកទី៥នីតិកាលទី១២បានបិទបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ

សន្និបាតមជ្ឈឹមបក្សលើកទី៥នីតិកាលទី១២បានបិទបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ

(VOVWORLD) -នារសៀលថ្ងៃទី១០ឧសភា សន្និបាតមជ្ឈឹមបក្សលើកទី៥នីតិកាលទី១២ បានសម្រេចទាំងស្រុងនូវកម្មវិធីដែលបានដាក់ចេញ។ អគ្គលេខាបក្ស លោក Ng ...
សកម្មភាពសន្និបាតលើកទី៥គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សនីតិកាលទី១២

សកម្មភាពសន្និបាតលើកទី៥គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សនីតិកាលទី១២

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី៩ឧសភា សន្និបាតលើកទី៥ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្ស នីតិកាលទី១២ បានឈានចូលថ្ងៃធ្វើការទី៥។នាព្រឹក អង្គសន្និបាត បានពិភាក ...
មហាសន្និបាតតំណាងគណៈកម្មាធិការ Olympic វៀតណាមនីតិកាលទី៥បានបើកនៅទីក្រុងហាណូយ

មហាសន្និបាតតំណាងគណៈកម្មាធិការ Olympic វៀតណាមនីតិកាលទី៥បានបើកនៅទីក្រុងហាណូយ

(VOVworld)-នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦មេសា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម លោក Vu Duc Dam បានអញ្ជើញចូលរួមនិងផ្តល់អនុសាសន៍នៅក្នុងមហាសន្និបាត ...
បន្តសម័យប្រជុំលើកទី៨គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៤

បន្តសម័យប្រជុំលើកទី៨គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៤

(VOVworld)-នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនារសៀលថ្ងៃទី១៧មិនា គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៤បានផ្តល់មតិទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់រៀបចំផ ...
សន្និសីទគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិរបស់សម្ព័ន្ធសមាគមនារីវៀតណាមនីតិកាលទី១១

សន្និសីទគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិរបស់សម្ព័ន្ធសមាគមនារីវៀតណាមនីតិកាលទី១១

(VOVworld)-“ឯកសារទាំងអស់នៅមហាសន្និបាតតំណាងនារីទូទាំងប្រទេសលើកទី ១២ត្រូវបានផ្តោតសំខាន់ទៅលើរាល់បញ្ហាដែលនារីយកចិត្តទុកដាក់និងរំពឹងទុក ...
សន្និសីទគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមនៃសមាគមមិត្តភាពវៀតណាម-កម្ពុជាលើកទី៣នីតិកាលទី៤

សន្និសីទគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមនៃសមាគមមិត្តភាពវៀតណាម-កម្ពុជាលើកទី៣នីតិកាលទី៤

(VOVworld)-នាព្រឹកថ្ងៃទី១២មករានៅទីក្រុង Can Tho ភាគខាងត្បូងវៀតណាម មជ្ឈឹមសមាគមមិត្តភាពវៀតណាម-កម្ពុជាបានរៀបចំសន្និសីទគណៈកម្មាធិការ
រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៤លើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពធ្វើសកម្មភាពក្នុងឆ្នាំ២០១៦

រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៤លើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពធ្វើសកម្មភាពក្នុងឆ្នាំ២០១៦

(VOVworld)-ឆ្នាំ២០១៦ជាឆ្នាំដំបូងដែលរដ្ឋសភានីតិ កាលទី១៤បានពង្រឹងនិងចាប់ ឲ្យដំណើរការបន្ទាប់ពី ត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដោយប្រជាជនទូទា ...
កិច្ចប្រជុំលើកទី២រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤បានបិទបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ

កិច្ចប្រជុំលើកទី២រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤បានបិទបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ

(VOVworld)- ពិធីបិទកិច្ចប្រជុំលើកទី២រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤បានប្រព្រឹត្ត ទៅយ៉ាងឱឡារិក បន្ទាប់ពីរយៈពេល១ខែធ្វើការដ៏មមាញឹកនិងមត់ចត់។
គណៈកម្មាធិការសាសនាជួបសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកមុខអ្នកការសាសនាសមាជិកសភានីតិកាលទី១៤

គណៈកម្មាធិការសាសនាជួបសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកមុខអ្នកការសាសនាសមាជិកសភានីតិកាលទី១៤

(VOVworld)-នាយប់ថ្ងៃទី១៤វិច្ឆិកា អញ្ជើញថ្លែងមតិនៅក្នុងការជួបសំណេះសំណាល ជាមួយអ្នកមុខអ្នកការសាសនាជាសមាជិក​សមាជិកាសភានីតិកាលទី១៤នោះ
កិច្ចប្រជុំលើកទី២រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤បានប្រារព្ធយ៉ាងឱឡារិក

កិច្ចប្រជុំលើកទី២រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤បានប្រារព្ធយ៉ាងឱឡារិក

(VOVworld)- កិច្ចប្រជុំលើកទី២ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤បានប្រារព្ធយ៉ាង ឱឡារិកនាព្រឹកថ្ងៃទី២០តុលានៅទីក្រុងហាណូយ។ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិ ...
សន្និបាតលើកទី៤ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមនីតិកាលទី១២បានបិទបញ្ចប់ប្រកដោយជោគជ័យ

សន្និបាតលើកទី៤ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមនីតិកាលទី១២បានបិទបញ្ចប់ប្រកដោយជោគជ័យ

(VOVworld)- សន្និបាតលើកទី៤នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម នីតិកាលទី១២បានបិទបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យនាព្រឹកថ្ងៃទី១៤តុលានៅទី ...
ថ្ងៃធ្វើការទី ៣ នៃមហាសន្និបាតលើកទី ៤ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកម្មុយនិស្ត វៀតណាមនីតិកាលទី ១២

ថ្ងៃធ្វើការទី ៣ នៃមហាសន្និបាតលើកទី ៤ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកម្មុយនិស្ត វៀតណាមនីតិកាលទី ១២

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ១១ តុលា មហាសន្និបាតលើកទី ៤ គណៈកម្មាធិការ មជ្ឈឹមបក្សកម្មុយនិស្តវៀតណាម នីតិកាលទី ១២ បានឈានចូលថ្ងៃធ្វើការទី ៣។
បើកសម័យប្រជុំលើកទី៣នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៤

បើកសម័យប្រជុំលើកទី៣នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៤

(VOVworld)- សម័យប្រជុំលើកទី៣នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៤បានបើកនាព្រឹកថ្ងៃទី១២កញ្ញានៅទីក្រុងហាណូយ។
គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៤បើកសម័យប្រជុំលើកទី២

គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៤បើកសម័យប្រជុំលើកទី២

(VOVworld)-កិច្ចប្រជុំលើកទី២ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤ បានបើកនាព្រឹកថ្ងៃទី១៥សីហានៅទីក្រុងហាណូយ។