ការបើកដំណើរការឡើងវិញជើងហោះហើរអន្តរជាតិចំនួន ៦ គឺមិនអនុវត្តចំពោះភ្ញៀវទេសចរបរទេសនៅឡើយទេ

ការបើកដំណើរការឡើងវិញជើងហោះហើរអន្តរជាតិចំនួន ៦ គឺមិនអនុវត្តចំពោះភ្ញៀវទេសចរបរទេសនៅឡើយទេ

(VOVWORLD) - ប្រទេសវៀតណាមនឹងបើកដំណើរការជើងហោះហើរអន្តរជាតិឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា ជាមួយបណ្តាប្រទេសនិងតំបន់ដែនដីដែលបានគ្រប់គ្រ ...
បើកដំណើរការជាផ្លូវការច្រកទ្វារអេឡិចត្រូនិកផ្តល់ទិន្នន័យជាតិដើម្បីលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ

បើកដំណើរការជាផ្លូវការច្រកទ្វារអេឡិចត្រូនិកផ្តល់ទិន្នន័យជាតិដើម្បីលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ

(VOVWORLD) - ច្រកទ្វារអេឡិចត្រូនិកផ្តល់ទិន្នន័យជាតិ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ ព្រមទាំងគ្រប់ ...
ក្រសួងព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍វៀតណាមបើកដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការសុវត្ថិភាពសន្តិសុខបណ្តាញ

ក្រសួងព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍វៀតណាមបើកដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការសុវត្ថិភាពសន្តិសុខបណ្តាញ

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣ ខែកក្កដា នៅទីក្រុងហាណូយ ក្រសួងព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍បានរៀបចំពិធីបង្ហាញមុខ “មូលដ្ឋានគ្រឹះផ្តល់សេវាកម្មន ...
អាមេរិកនឹង​ចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការ​ខឿនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់​ដោយ​មានការផ្លាស់​ប្តូរដ៏ធំធេង

អាមេរិកនឹង​ចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការ​ខឿនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់​ដោយ​មានការផ្លាស់​ប្តូរដ៏ធំធេង

(VOVWORLD) - ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងនឹងត្រូវពិភាក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់ជាមួយ អ្នកជំនាញមុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តជាក់លាក់។កិច្ចប្រជុំទាំងនេះ នឹ ...