ប្រទេសរុស្ស៊ីស្នើឲ្យមានការទទួលស្គាល់ជ័យជំនះលើកងទ័ពហ្វាស៊ីសជាបេតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក

ប្រទេសរុស្ស៊ីស្នើឲ្យមានការទទួលស្គាល់ជ័យជំនះលើកងទ័ពហ្វាស៊ីសជាបេតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២២ ខែមិថុនា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធរុស្ស៊ីលោកស្រី Valentina Matviyenko បានឲ្យដឹងថា ប្រទេសនេះសង្ឃឹមរាល់គំន ...
ការតាំងពិព័រណ៌” ក្តារចម្លាក់អក្សសាលារៀន Phuc Giang-បេតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក”

ការតាំងពិព័រណ៌” ក្តារចម្លាក់អក្សសាលារៀន Phuc Giang-បេតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក”

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្រឹត្តទៅការតាំងពិព័រណ៌” ក្តារចម្លាក់អក្សរសាលារៀន Phuc Giang-បេតិកភ័ណ្ឌពិភពលោ ...
តំលៃវប្បធម៌របស់វៀតណាមក្នុងបណ្តាបេតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក

តំលៃវប្បធម៌របស់វៀតណាមក្នុងបណ្តាបេតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក

ក្នុងចំណោមបេតិកភ័ណ្ឌរបស់វៀតណាមចំនួន១៧ដែល បានអង្គការអប់រំវិទ្យាសាស្រ្តនិងវប្បធម៌អង្គការហសា ប្រជាជាតិUNESCOមានបេតិកភ័ណ្ឌធម្មជាតិចំនួ ...
ខេត្តPhu Tho ត្រៀមរៀបចំពិធីទទួលលិខិតបេតិកភ័ណ្ឌពិភពលោកអំពី÷ជំនឿធ្វើសក្ការបូជាស្ដេច Hung

ខេត្តPhu Tho ត្រៀមរៀបចំពិធីទទួលលិខិតបេតិកភ័ណ្ឌពិភពលោកអំពី÷ជំនឿធ្វើសក្ការបូជាស្ដេច Hung

(VOV)_ពិធីទទួល លិខិតបេតិកភ័ណ្ឌពិភពលោកអំពី÷ជំនឿធ្វើសក្ការ​បូជា​ស្ដេច Hung នឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងឱកាសបើកពិធីបុណ្យវិហារ Hung នាថ្ងៃទី ១ ...